Ikona portletu Brownfields ve Zlínském kraji

Problematika brownfields není aktuální pouze v České republice. Vznik lokalit typu brownfields je velmi často důsledkem těžební činnosti, restrukturalizace průmyslové a zemědělské výroby a také celospolečenských změn v případě vojenských areálů, celnic, apod. Zkušenosti ukázaly, že podpora regenerace lokalit brownfields je jedním z nástrojů dosažení hospodářského rozvoje. Zlínský kraj patří mezi regiony s velkou průmyslovou tradicí a s množstvím starých nevyužívaných, málo využívaných ploch a objektů po průmyslové či zemědělské činnosti tzv. „brownfields", které lze za podmínky vhodné organizační, finanční i administrativní podpory regenerovat a znovu využít k odpovídající činnosti podporující rozvoj kraje.

Co jsou to brownfields?

Jedná se o staré nevyužívané, málo využívané plochy a objekty po průmyslové, resp. zemědělské činnosti. 
Problematika brownfields není specifikem pouze pro Českou republiku. Vznik lokalit typu brownfields je velmi často důsledkem těžební činnosti, restrukturalizace průmyslové a zemědělské výroby a také celospolečenských změn v případě vojenských areálů, celnic, apod. Zkušenosti ukázaly, že podpora regenerace lokalit brownfields je jedním z nástrojů dosažení hospodářského rozvoje.

Brownfields tvoří pozemky a nemovitosti:
 • které ztratily svou funkci a využití
 • většinou opuštěné či nedostatečně využívané
 • často ekologicky zatížené
 • fyzicky, ekonomicky a sociálně zatěžují své okolí
 • které vysokými náklady na regeneraci a rekonstrukci odrazují soukromý kapitál od přímých investic
 • jež jsou převážně důsledkem restrukturalizačních tlaků a jejich regenerace není možná bez intervencí veřejného sektoru
 
Lokality brownfields jsou zajímavé, protože ....:
 • disponují potenciálem stát se atraktivní lokalitou či dominantou vzhledem ke své poloze v blízkosti center měst a díky napojení na hlavní komunikační tepny
 • revitalizované lokality zvyšují celkovou kvalitu a estetickou hodnotu měst a obcí
 • z ekonomického hlediska představují zajímavou nabídku pro investory, což může vést ke vzniku nových pracovních příležitostí a ke zlepšení sociálního a ekonomického prostředí

               Ukázka brownfieldu_1 (Farma Němčice)                                                  Ukázka brownfieldu_2 (Farma Rymice)

 

Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji

V návaznosti na potřebu aktualizace a doplnění již existující databáze brownfields z roku 2007 od Ing. Stanislava Herudka, zadal Zlínský kraj v září 2008 zpracování koncepčního dokumentu „Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji" pro lokality s rozlohou nad 0,5 ha. Tento dokument představuje klíčový a určující materiál při řešení dané problematiky brownfields v kraji a byl zpracován v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. etapa". Cílem řešení problematiky brownfields je zlepšení celkového obrazu Zlínského kraje, rozšíření příležitostí pro podnikatele a tedy i nárůst ekonomických aktivit, pracovních možností a zlepšování životního prostředí v revitalizovaných oblastech. 

Strategie obsahuje základní informace o současném stavu lokalit brownfields ve Zlínském kraji a výsledky analýzy investičního prostředí, včetně návrhů postupu řešení revitalizace a využití lokalit brownfields na základě principů udržitelného rozvoje, návrhů na vytvoření systému propagace a nástrojů a opatření pro podporu regenerace brownfields.

Brownfields - mapa lokalit

Stránky: 1  2  

Ikona portletu Zrealizované aktivity v oblasti podpory regenerace brownfields ve Zlínském kraji

« Zpět

Brownfields ve Zlínském kraji

Záměry Zlínského kraje v oblasti „brownfields"

 • Revitalizace starých nevyužívaných popř. málo využívaných kapacit, po průmyslové, resp. zemědělské činnosti
 • Zvýšení povědomí o problematice regenerace brownfields, zapojení municipalit do otázky řešení regenerace brownfields
 • Zvýšení zájmu investorů o znovuvyužití brownfields
 • Vytvoření uceleného přehledu o investičních příležitostech
S lokalitami brownfields chce Zlínský kraj aktivně pracovat a především bude řídit naplňování priorit a opatření vyplývajících ze zpracované Strategie s cílem minimalizovat počet lokalit brownfields a usnadnit vlastníkům brownfields cestu k revitalizaci těchto lokalit prostřednictvím:
Nezbytnou podmínkou úspěchu revitalizace brownfields jsou vyřešené majetkoprávní vztahy.
Předpokladem růstu a dosahování synergických efektů je aktivní spolupráce všech relevantních partnerů.

Brownfields - schéma spolupráce všech složek

 
 
Veškeré aktivity vedoucí k podpoře regenerace brownfields ve Zlínském kraji byly realizovány v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa" a následně se bude v jejich realizaci pokračovat v navazujícím projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa".

Stránky: 1  2  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.