Ikona portletu Databáze brownfields ve Zlínském kraji

Zlínský kraj připravil v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa" ve spolupráci s oddělením informatiky on-line mapu a databázi všech identifikovaných a vyhodnocených lokalit brownfields ve Zlínském kraji s rozlohou nad půl hektaru. Databáze je určena jak pro vlastníky lokalit brownfields, tak i pro potenciální investory a zájemce o tyto lokality. Záměrem Zlínského kraje je minimalizovat počet brownfields ve Zlínském kraji a pomoci jejich revitalizaci a znovuvyužití.

Ve spolupráci s oddělením informatiky Krajského úřadu Zlínského kraje byla v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa" vytvořena a od listopadu 2009 spuštěna on-line mapa a funkční databáze všech identifikovaných a vyhodnocených lokalit brownfields ve Zlínském kraji s rozlohou nad 0,5 ha. Cílem je jednotná správa, aktualizace a propagace brownfields ve Zlínském kraji potenciálním investorům a s tím související zvýšení povědomí o problematice regenerace těchto ploch a objektů.
 

  • databáze představuje jeden z hlavních výstupů zpracované „Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji"
  • poskytuje v reálném čase relevantní informace podle požadovaných kritérií ze strany potenciálních investorů
  • správcem databáze je Zlínský kraj, který bude ve spolupráci s vlastníky jednotlivých brownfields databázi průběžně aktualizovat a doplňovat

Databázová agenda se skládá z přehledné tabulky všech brownfields se základními informacemi o lokalitě, včetně odkazu na zpracovaný katalogový list, zpracovaný projektový záměr u lokalit zařazených na short-listu, odkazu na zobrazení v mapě a podrobných informací. V databázi je možné vyhledávat buď fulltextově nebo podle jednotlivých atributů popřípadě lze oba typy vyhledávání kombinovat.
Databáze je propojena s mapou, vybranou lokalitu je možné zobrazit v mapě.

Brownfields-úvodní stránka databáze   Brownfields ve Zlínském kraji - Nová On-line mapa (úvodní obrázek)_červen 2012

 
 
 
Pro vlastníky brownfields byla vytvořena Nápověda k mapovému projektu a databázi brownfields ve Zlínském kraji obsahující základní pravidla práce s databází a mapou včetně výkladu základních pojmů.


Podmínky pro zařazení brownfields do stávající databáze brownfields ve Zlínském kraji jsou:
  • na území Zlínského kraje
  • bez zástavních práv
  • vyplnění katalogového listu lokality, který představuje základní informační materiál obsahující základní údaje o lokalitě, její územní identifikaci, zákres do mapy a ortofotomapy včetně fotodokumentaci
  • vyplnění formuláře „Souhlas se zpracováním osobních údajů" v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontakty na vlastníky brownfields popřípadě uvedené kontaktní osoby nejsou v databázi zveřejněny, slouží pouze pro interní potřeby kraje k nastolení komunikace a aktivní spolupráce s vlastníky brownfields.


Kontakty:
V případě zájmu o bližší informace ohledně brownfieldů ve Zlínském kraji, popřípadě námětů na zařazení nového brownfieldu do databáze se můžete obrátit na zaměstnance oddělení absorpční kapacity Odboru strategického rozvoje kraje, kteří poskytují pro vlastníky brownfieldů poradenský, metodický a asistenční servis.
Stránky: 1  2  3  

Ikona portletu Databáze brownfields ve Zlínském kraji

« Zpět

Databáze brownfields ve Zlínském kraji

Lokality typu brownfields disponují potenciálem stát se atraktivní lokalitou či dominantou vzhledem ke své poloze v blízkosti center měst a díky napojení na hlavní komunikační tepny. Jejich regenerací a znovuvyužitím k odpovídajícím činnostem podporující rozvoj kraje dochází nejen k uvedenému znovuvyužití opuštěných lokalit, ale také k významnému snížení tlaku na zábor „greenfields", tedy jak zemědělské půdy, tak i dalších pozemků a tím také ke snižování negativních dopadů na krajinu a jiné funkce území. které ztratily svou funkci a využití,

S lokalitami brownfields Zlínský kraj aktivně pracuje a především řídínaplňování priorit a opatření vyplývajících ze zpracované Strategie:
  • poradenský, metodický a asistenční servis na odboru strategického rozvoje kraje, který je určen nejen pro zástupce měst a obcí Zlínského kraje a vlastníky brownfields, ale také pro zájemce o řešení problematiky brownfields
  • podpora předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields formou podprogramu v souladu s pravidly pro poskytování podpory z rozpočtu Zlínského kraje z důvodu maximálního urychlení přípravy a realizace projektů zaměřených na regeneraci brownfields ve ZK. Jedná se o účelové investiční dotace na vypracování předprojektové dokumentace projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji.

Stránky: 1  2  3  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.