Ikona portletu Brownfields ve Zlínském kraji

Záměry Zlínského kraje v oblasti „brownfields"

  • Revitalizace starých nevyužívaných popř. málo využívaných kapacit, po průmyslové, resp. zemědělské činnosti
  • Zvýšení povědomí o problematice regenerace brownfields, zapojení municipalit do otázky řešení regenerace brownfields
  • Zvýšení zájmu investorů o znovuvyužití brownfields
  • Vytvoření uceleného přehledu o investičních příležitostech
S lokalitami brownfields chce Zlínský kraj aktivně pracovat a především bude řídit naplňování priorit a opatření vyplývajících ze zpracované Strategie s cílem minimalizovat počet lokalit brownfields a usnadnit vlastníkům brownfields cestu k revitalizaci těchto lokalit prostřednictvím:
Nezbytnou podmínkou úspěchu revitalizace brownfields jsou vyřešené majetkoprávní vztahy.
Předpokladem růstu a dosahování synergických efektů je aktivní spolupráce všech relevantních partnerů.

Brownfields - schéma spolupráce všech složek

 
 
Veškeré aktivity vedoucí k podpoře regenerace brownfields ve Zlínském kraji byly realizovány v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa" a následně se bude v jejich realizaci pokračovat v navazujícím projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa".
Stránky: 1  2  

Ikona portletu Zrealizované aktivity v oblasti podpory regenerace brownfields ve Zlínském kraji

Tisková zpráva (http://abskap.kr-zlinsky.cz): "CzechInvest oslavil jubileum, ocenění Investor dvacetiletí získala Škoda Auto"

Stejně jako v předchozím roce se Zlínský kraj podílel na nominaci podnikatelských nemovitostí a regenerovaných brownfieldů ve Zlínském kraji v rámci jubilejního ročníku soutěže „Investor roku a Podnikatelská nemovitost dvacetiletí“, kterou připravila Agentura CzechInvest ve spolupráci se sdružením pro zahraniční investice – AFI a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Beseda k projektu 14|15 BAŤŮV INSTITUT přilákala řadu zájemců

Další z cyklu besed k projektu 14|15 BAŤŮV INSTITUT se uskutečnila v pondělí 8. 10. 2012 od 17 hodin v Expozici 21 ve druhé etáži budovy číslo 21 – legendárním Baťově mrakodrapu, sídle Zlínského kraje. Zúčastnilo se jí cca 70 návštěvníků, kteří do posledního místa zaplnili místa k sezení. Hlavními řečníky byli statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje – šéf řídícího výboru projektu Libor Lukáš, autor architektonického řešení expozic ve 14. budově BAŤOVA INSTITUTU Petr...

Výzva č. 33/2012 - 2.4 Podpora podnikání v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava

Dne 11. června 2012 vyhlásil Úřad regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Výzvu č. 33 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání.

Agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest zná vítěze soutěže Investor roku 2010 a Podnikatelská nemovitost roku 2010

Stejně jako v předchozím roce se Zlínský kraj podílel na nominaci podnikatelských nemovitostí a regenerovaných brownfieldů ve Zlínském kraji v rámci jedenáctého ročníku soutěže „Investor 2010 a Podnikatelská nemovitost roku 2010“, kterou připravila Agentura CzechInvest ve spolupráci se sdružením pro zahraniční investice – AFI a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Tisková zpráva (http://gis.kr-zlinsky.cz, http://abskap.kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz): "Pozvánka na seminář Brownfields ve Zlínském kraji (Zlín, 29. 9. 2011)"

Zlínský kraj Vás srdečně zve na odborný seminář na téma „Brownfields ve Zlínském kraji“, který je uspořádán pod záštitou statutárního náměstka hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše. Seminář se uskuteční dne 29. září 2011 v 9:00 hodin v sídle Zlínského kraje a je primárně zaměřen na přenos zkušeností při přípravě a realizaci projektů regenerace brownfields v kraji.

Veřejné projednání Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji, vč. vyhodnocení vlivů Strategie na životní prostředí (11. 8. 2010, Zlín)

Dne 11. srpna 2010 byl Baťův mrakodrap místem veřejného projednání hejtmanstvím navržené koncepce Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji. Veřejného projednání se zúčastnilo celkem 19 osob z řad široké veřejnosti, státní a veřejné správy, akademické obce, podnikatelských subjektů a nevládních organizací. V úvodu seznámil statutární náměstek hejtmana všechny přítomné se záměry kraje v oblasti revitalizace brownfields. V rámci veřejného projednávání byl dále představen vlastní dokument...

Brownfields ve Zlínském kraji

Problematika brownfields není aktuální pouze v České republice. Vznik lokalit typu brownfields je velmi často důsledkem těžební činnosti, restrukturalizace průmyslové a zemědělské výroby a také celospolečenských změn v případě vojenských areálů, celnic, apod. Zkušenosti ukázaly, že podpora regenerace lokalit brownfields je jedním z nástrojů dosažení hospodářského rozvoje. Zlínský kraj patří mezi regiony s velkou průmyslovou tradicí a s množstvím starých nevyužívaných, málo využívaných ploch a...

Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji

Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji byla zpracována v rámci první etapy projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje v období 2007-2013“, spolufinancovaného z 90 % z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.