Ikona portletu Dokumenty ROP NUTS II Střední Morava ke stažení

Zpět na celou stránku
« Zpět

Aktualizovaný Prováděcí dokument ROP Střední Morava, verze 1.2 (červen 2012)

Prováděcí dokument ROP Střední Morava navazuje na Programový dokument ROP Střední Morava a obsahuje podrobné informace o realizaci programu, zejména pak o aktivitách v rámci jednotlivých oblastí či podoblastí podpory.

Výbor Regionální rady schválil aktualizaci Prováděcího dokumentu ROP Střední Morava, verze 1.2, která se týká doplnění v oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání. Konkrétně se jedná o kapitolu 7.2.4 v části nezbytné podmínky pro realizaci projektů. Žadatelé mohou kromě konceptů v předkládat i individuální projekty, což je zásadní změnou oproti původnímu znění.

Upravený text v Prováděcím dokumentu ROP Střední Morava, verze 1.2: "Tato oblast podpory bude administrována buď formou individuálního projektu anebo formou Konceptu. V případě Konceptu budou tyto administrovány dvoufázovým způsobem. V 1. fázi budou předloženy ucelené Koncepty řešení daného území. Bude umožněno, aby v rámci hodnocení Konceptů byli žadatelé vyzvání k doplnění nebo k dovysvětlení předloženého Konceptu. Po dopracování Konceptu bude ve 2. fázi vyhlášena specifická výzva pro předkládání dílčích projektových žádostí naplňujících Koncept."

 

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.