Ikona portletu Dokumenty ROP NUTS II Střední Morava ke stažení

Zpět na celou stránku
« Zpět

Výzva č. 29/2012 2.2.9 Integrovaný plán ve městech nad 5 000 obyvatel v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava

Dne 9. ledna 2012 vyhlásil Úřad regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Výzvu č. 29 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava k předkládání Konceptů v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblast podpory 2.2.9 Integrovaný plán pro města nad 5 000 obyvatel.

Vyhlášení této Výzvy je v souladu s „Analýzou připravenosti integrovaných plánů ve městech Zlínského kraje nad 5 000 obyvatel", kterou schválila Rada Zlínského kraje svým usnesením dne 31. 10. 2011. V návaznosti na podmínky zpracované Analýzy a Prováděcího dokumentu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, podoblasti podpory 2.2.9 Integrovaný plán pro města nad 5 000 je výzva omezena na vybraná území obcí s rozšířenou působností Zlínského kraje, a to Zlín, Otrokovice, Uherské Hradiště, Luhačovice a Kroměříž.
 
Na realizaci projektů v rámci této Výzvy je alokována částka 155 mil. Kč na podporu rozvoje zón v rámci měst, u kterých půjde o komplexní přístup k řešení problémů vybraných území jak veřejným, tak privátním sektorem. Bude se jednat o investice do fyzické revitalizace území, sociální infrastruktury včetně investic do rozšíření, modernizace a revitalizace stávajících objektů pro podnikání v rámci brownfields v urbanizovaném území ve vymezených CZ-NACE.

Veškeré informace k vyhlášené Výzvě vč. jejího aktuálního znění naleznete na stránkách Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava: http://www.rr-strednimorava.cz - Pro žadatele – sekce Výzvy.


Základní informace o vyhlášené výzvě:
Číslo výzvy: 29/2012
Operační program: Regionální program regionu soudržnosti Střední Morava (ROP NUTSII SM)
Prioritní osa: 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu
Oblast podpory: 2.2 Rozvoj měst
Podoblast podpory: 2.2.9 Integrovaný plán pro města nad 5 000 obyvatel
Platnost výzvy: 9. 1. 2012 - 12. 3. 2012, 12:00 hodin
Alokovaná částka: 155 mil. Kč
Podporované aktivity v rámci výzvy: Koncepty zpracované v souladu s Metodickým pokynem pro zpracování a realizaci Konceptů
Aktivity, na které bude koncept zaměřen:
  • podpora rozvoje zón v rámci měst, u kterých půjde o komplexní přístup k řešení problémů vybraného území veřejným sektorem a to především investicemi do fyzické revitalizace území, sociální infrastruktury (vzdělávání, sociální služby, zdravotní a volnočasová infrastruktura)
  • podpora rozvoje zón v rámci měst, u kterých půjde o komplexní přístupk řešení problémů vybraného území privátním sektorem a to především investicemi do rošíření, modernizace a revitalizace stávajících objektů pro podnikání v rámci brownfields v urbanizovaném území ve vymezených CZ-NACE (vymezených v rámci oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání)

Předložený Koncept může obsahovat kombinaci výše uvedených aktivit.

Oprávnění žadatelé / příjemci:
Koncepty mohou předkládat:
  • kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení), ve znění pozdějších předpisů
  • obce s více než 5000 obyvateli podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů
Odkaz: Aktuální znění výzvy vč. kompletní dokumentace naleznete na stránkách Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava: http://www.rr-strednimorava.cz/folder/479
 

Loga ROP SM

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.