Ikona portletu Dokumenty ROP NUTS II Střední Morava ke stažení

Zpět na celou stránku
« Zpět

Výzva č. 33/2012 - 2.4 Podpora podnikání v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava

Dne 11. června 2012 vyhlásil Úřad regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Výzvu č. 33 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání.

Podnikatelé z území okresů Vsetín, Kroměříž a Valašské Klobouky mohou předkládat projekty na modernizaci brownfields, průmyslových zón a odstranění nevyužitých staveb.

V rámci této výzvy je alokována částka 94 mil. Kč na podporu investic do nového využití „brownfields“ pro rozvoj podnikatelských aktivit v regionu, především prostřednictvím stavebních úprav a rozšíření stávajících objektů pro podnikání, investic do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón či demolic nevyužitých staveb a zchátralých objektů brownfields.

Veškeré informace k vyhlášené Výzvě vč. jejího aktuálního znění naleznete na stránkách Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava: http://www.rr-strednimorava.cz - Pro žadatele – sekce Výzvy.


Základní informace o vyhlášené výzvě:
Číslo výzvy: 33/2012
Operační program: Regionální program regionu soudržnosti Střední Morava (ROP NUTSII SM)
Prioritní osa: 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu
Oblast podpory: 2.4 Podpora podnikání
Podoblast podpory: -
Platnost výzvy: 11. 6. 2012 - 13. 8. 2012, 14:00 hodin
Alokovaná částka: 94 mil. Kč
Podporované aktivity v rámci výzvy: Projektové žádosti
Aktivity, na které bude koncept zaměřen:
 • stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace a revitalizace stávajících objektů pro podnikání v rámci brownfields
  • modernizace, stavební úpravy a regenerace zchátralých, nevyužívaných objektů a výrobních areálů pro následné využití pro podnikání ve vymezených odvětvích CZ NACE, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této výzvy
  • jako doplňovou aktivitu lze podpořt výstavbu parkovacích ploch, ale pouze v návaznosti na uvedené aktivity
 • investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu
  • investice do dopravního napojení, budování nebo rekonstrukce silničních komunikací a parkovacích ploch, investice do napojení na technickou infrastrukturu (zejména kanalizace, vodovody, energetické vedení, komunikační sítě, osvětlení) pouze v návaznosti na regeneraci brownfields
 • odstranění nevyužitelných staveb v rámci revitaizace území
  • demolice nevyužitých staveb, zchátralých objektů pouze v rámci regenerace brownfields
Oprávnění žadatelé / příjemci:
 • malé a střední podniky (MSP)
Odkaz: Aktuální znění výzvy vč. kompletní dokumentace naleznete na stránkách Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava: http://www.rr-strednimorava.cz/folder/609
Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.