Ikona portletu Fotogalerie z akcí realizovaných v rámci projektu

Seminář "Strategické plánování pro zástupce obcí Zlínského kraje - 1. část" (Zlín, Interhotel Moskva, salonek č. 308, 25. 7. 2013)

Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje uspořádal dne 25. července 2013 v salonku č. 308 Interhotelu Moskva ve Zlíně jednodenní seminář na téma "Strategické plánování pro zástupce obcí Zlínského kraje". Semináře se zúčastnilo celkem 36 projektových manažerů z řad obcí Zlínského kraje a zaměstnanců Zlínského kraje. Seminář byl realizován v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa" spolufinancovaného z prostředků...

Seminář: "Strategické plánování a rozvoj obcí" (Zlín, budova č. 22 v rámci Baťova areálu, 17. 6. 2013)

Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje uspořádal dne 17. června 2013 v prostorách Zlínského kraje (Tř. T. Bati 22, Zlín, zasedací místnost 224)seminář pro zástupce obecních úřadů obcí Zlínského kraje a pro ostatní zájemce o problematiku strategického plánování v obcích a regionech. Semináře se zúčastnilo celkem 20 zástupců veřejného sektoru, zejména z řad obcí Zlínského kraje. Diskutována byla problematika strategického plánování a jeho významu pro obce možnosti podpory strategického...

Školení: "Veřejné zakázky a jejich zadávání ve vazbě na novelu zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1.4.2012" (Zlín, 30. dubna 2013)

Dne 30. 4. 2013 se pro projektové manažery Zlínského kraje uskutečnilo v sídle Zlínského kraje jednodenní školení na téma "Veřejné zakázky a jejich zadávání ve vazbě na novelu zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2013", které bylo realizováno v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa" spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Realizací školení tak došlo k...

Školení: "Veřejné zakázky a jejich zadávání ve vazbě na novelu zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2013" (Zlín, budova č. 21 Krajského úřadu Zlínského kraje, 29. 4. 2013)

Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje zrealizoval dne 29. dubna 2013 v sídle Zlínského kraje jednodenní školení na téma "Veřejné zakázky a jejich zadávání ve vazbě na novelu zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2013". Školení bylo zrealizováno v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa" spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Realizací školení tak...

Seminář "Setkání regionalistů: Posilování absorpční kapacity obcí Zlínského kraje" (Technologický park Progress v Holešově, 25. 4. 2013)

Dne 25. dubna 2013 se v prostorách Technologického parku Progress v rámci Strategické průmyslové zóny Holešov uskutečnil seminář s názvem "Setkání regionalistů: Posilování absorpční kapacity obcí Zlínského kraje". Tento seminář navazoval na předcházející setkání, která se uskutečnila v roce 2012, a byl součástí pravidelného setkávání zástupců měst Zlínského kraje s pracovníky Zlínského kraje. Seminář byl určen především projektovým manažerům, pracovníkům odborů strategického...

Školení: "Veřejné zakázky a jejich zadávání ve vazbě na novelu zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2013" (Zlín, zasedací místnost 1448 v budově Krajského úřadu Zlínského kraje, 9. dubna 2013)

Dne 9. 4. 2013 připravil Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje pro projektové manažery Zlínského kraje jednodenní školení na téma "Veřejné zakázky a jejich zadávání ve vazbě na novelu zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2013", které bylo realizováno v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa" spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Realizací školení...

Seminář pro představitele obcí a MAS Zlínského kraje (Zlín, Krajský úřad Zlínského kraje, 18. 1. 2013)

Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje upořádal dne 18. ledna 2013 v sídle Zlínského kraje seminář pro představitele obcí a místních akčních skupin Zlínského kraje se zaměřením na informace o vyhlašovaných podprogrogramech Zlínského kraje vč. stručných informací k možnostem čerpání finančních prostředků z evropských zdrojů, zejména z Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti Střední Morava. Semináře se zúčastnilo celkem 100 zástupců veřejného sektoru Zlínského kraje....

Informační seminář: "Inovační vouchery Zlínského kraje" (Zlín, Technologické inovační centrum, 9. 1. 2013)

Pro potenciální žadatele o inovační voucher připravil Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje, ve spolupráci s partnery dne 9. ledna 2013 informační seminář, na kterém byly prezentovány nabídky spolupráce pro firemní sektor ze strany 6 zapojených vysokých škol (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava). Semináře se zúčastnilo...

Školení: "Kohezní politika - příprava obcí na nové programové období" (Uherské Hradiště, 20. 11. 2012)

Zlínský kraj, Odbor strategického rozvoje kraje upořádal dne 20. listopadu 2012 jednodenní školení na téma: "Kohezní politika - příprava obcí na nové programové období", které bylo realizováno v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III.etapa" spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Školení navazovalo na červnové setkání ve Zlíně a bylo součástí pravidelného setkávání zástupců měst s...

Dvoudenní seminář: "Kohezní politika - operační programy po roce 2014" (Strání, 1. až 2. 11. 2012)

Ve dnech 1. až 2. listopadu 2012 uspořádal Zlínský kraj, Odbor strategického rozvoje kraje pro své zaměstnance dvoudenní školení na téma: "Kohezní politika - operační programy po roce 2014". Seminář byl realizován v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III.etapa" spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Hlavním cílem semináře bylo nastínit účastníkům budoucí podobu kohezní politiky po...
Je zobrazeno 11 - 20 položek z celkového počtu 21.
Položek na stránku 10
  3