Ikona portletu I. etapa: Archív akcí

Zpět na celou stránku
« Zpět

Dvoudenní seminář: „Studie proveditelnosti, Analýza nákladů a přínosů (CBA) a Finanční a ekonomická analýza (FEA)“ (5. a 6. 5. 2010, Zlín)

Název akce: Studie proveditelnosti, CBA a Finanční a ekonomická analýza (FEA)
Datum konání akce: 5. 5. až 6. 5. 2010
Místo konání akce: Zlín, hotel Garni - salónek č. 1
Zaměření: cílovou skupinou jsou zástupci veřejného sektoru
Typ akce: školení (pro všechny účastníky je školení bezplatné)
Rozsah školení:
hodinová dotace 16 hodin (2 dny)
Dodavatel školení:

4Euro Partners s.r.o.
Lektor: Ing. Tomáš Kantor

Kapacita akce: max. 35 osob
Obsah:

1. den - Studie proveditelnosti

 • Smysl a využití studie proveditelnosti
 • Postup při zpracování a obecné principy studie proveditelnosti
 • Stručný popis myšlenky projektu a jeho etap (varianty investičních projektů, variantní řešení studie proveditelnosti)
 • Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie, marketingový mix (analýza trhu a odhad poptávky, marketingová strategie, marketingový mix)
 • Management projektu a řízení lidských zdrojů
 • Finanční plán a analýzy projektu (kalkulace, analýza bodu zvratu, finanční plán)
 • Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu, analýzy citlivosti a řízení rizik
 • Případová studie: aplikace na konkrétní investiční projekt financovaný z Regionální operačního programu NUTS II Střední Morava (metodický pokyn „Analýza a popis proveditelnosti projektu" vydaný Úřadem regionální rady NUTS II SM, verze 26.1.2010)
2. den - CBA a FEA
 • Popis metodiky hodnocení projektů
 • Definice zvažovaných alternativ
 • Přímé a nepřímé náklady a užitky
 • Základní předpoklady při ohodnocování užitků a nákladů
 • Přínosy z projektu, předpokládaná míra a doba využití
 • Výsledky finanční a ekonomické analýzy (finanční a ekonomické míra návratnosti, čistá současná hodnota, vnitřního výnosového procenta poměru užitku k nákladům)
 • Vyhodnocení rizik a užitků
 • Případová studie: aplikace na konkrétní investiční projekt financovaný z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava (metodický pokyn „Analýza a popis proveditelnosti projektu" vydaný Úřadem regionální rady NUTS II SM, verze 26.1.2010)
Možnosti přihlášení:  Na školení byla možnost přihlásit se do 30.4.2010, a to dvěma způsoby:

 


Stránky: 1  2  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.