Ikona portletu I. etapa: Archív akcí

Zpět na celou stránku
« Zpět

Školení: „Řízení a administrace projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava“ (1. blok - 3. 11 a 10.11 2009, 2. blok - 19. 11. 2009 a 24. 11. 2009)

Název akce: Řízení a administrace projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava
Datum konání akce:
1. blok školení: 3. 11. 2009 a 10. 11. 2009 (od 8:30 do 16:00 hodin)
2. blok školení: 19. 11. 2009 a 24. 11. 2009 (od 8:30 do 16:00 hodin)
Místo konání akce:              Interhotel Moskva ve Zlíně, salónek č. 301
Zaměření:
cílovou skupinou jsou potenciální žadatelé a příjemci z ROP NUTS II Střední Morava
Typ akce: školení (pro všechny účastníky je školení bezplatné)
Rozsah školení: 2 dvoudenní bloky, hodinová dotace 16 hodin, celkem 32 hodin
Dodavatel školení: Eurion s.r.o.
Kapacita akce:
celkem max. 50 osob, z toho:
1. termín: 20-25 osob
2. termín: 20-25 osob
Obsah:
 1. Srovnání starého modelu administrace a schvalování projektu oproti novému modelu, který vzešel z optimalizace ROP NUTS II SM
2. Dvoukolový systém předkládání a schvalování projektů, zaměřit se na jednotlivé fáze, které jsou v každém kole důležité:
 • I. fáze:
  a) vyhlášení výzvy - projektová žádost, Benefit, marketingová analýza (potřebnost, relevantnost, přínosy projektu), investiční záměr (technický popis, kalkulace), základní část analýzy socioekonomických přínosů, finanční a ekonomická analýza
  b) předběžné schválení projektové žádosti k dopracování
 • II. fáze:
  a) dopracování projektové žádosti (ekonomika, personální a organizační zajištění, soulad s legislativou EU, popis řešení, položkový rozpočet, udržitelnost, harmonogram atd.)
  b) schválení dopracované projektové žádosti
 • III. fáze
  a) podpis smlouvy o financování projektu (seznámení se s podmínkami realizace projektu včetně představení dokumentů klíčových pro příjemce podpory)
3. Analýza a popis proveditelnosti projektu (marketingová analýza)
4. Zásady administrace a sledování realizace projektů v rámci ROP NUTS II SM (principy řízení a monitoringu projektu, sledování postupu projektových prací, průběžné monitorovací hlášení bez žádosti o platbu)
5. Finanční řízení projektů v rámci ROP NUTS II SM (řešení případové studie – žádost o platbu, monitorovací hlášení s žádostí o platbu)
6. Řízení změn v rámci projektu (řešení případové studie – změny v rámci projektu)
7. Publicita projektu
8. Obecné principy kontroly projektu (pojmy, legislativa ČR a EU)
9. Charakteristika kontrol projektu (ex-ante, interim, ex-post, osoby oprávněné k provádění kontroly, nastavení systému kontroly, uchovávání dokladů, účetnictví)
10. Kontroly a výběrová řízení v rámci projektu (pravidla výběrových řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., pravidla výběrových řízení dle pravidel ROP NUTS II SM)
11. Ukončení projektu a jeho udržitelnost (závěrečná zpráva o realizaci projektu, zpráva o udržitelnosti projektu)

 


Stránky: 1  2  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.