Ikona portletu I. etapa: Archív akcí

Zpět na celou stránku
« Zpět

Školení: "Veřejná podpora" (3.12. 2009, Zlín)

Název akce: Veřejná podpora
Datum konání akce:
3. 12. 2009 (od 8:30 do 16:00 hodin)
Místo konání akce:              Zlín, Interhotel Moskva - salónek č. 308
Zaměření:
cílovou skupinou jsou potenciální žadatelé a příjemci z ROP NUTS II Střední Morava
Typ akce: školení (pro všechny účastníky je školení bezplatné)
Rozsah školení: hodinová dotace 8 hodin
Dodavatel školení: JUDr. Michael Kincl
Kapacita akce:
celkem max. 40 osob
Obsah:
  1. Vymezení pojmu „veřejná podpora". Detailní rozbor definičních znaků vyplývajících z čl. 87 odst. 1 Smlouvy ES. Pojem „podnik" ve vztahu k žadatelům ze Strukturálních fondů EU (dále „SF"). Pojem „ekonomická aktivita". Ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU a jeho vliv na žadatele ze SF.
  2. Opatření veřejnou podporu nezakládající. Rozbor principu soukromého investora, principu soukromého věřitele, opatření ve prospěch jednotlivců, obecných opatření. Případ Altmark a kompenzace za závazek veřejné služby. Pravidlo de minimis a jeho aplikace v praxi. Novinky ve vnitrostátní úpravě, zejména zavedení centrálního registru de minimis apod.
  3. Nejčastější formy veřejné podpory.
  4. Výjimky z obecné neslučitelnosti veřejné podpory. Definice výjimek, jejich rozbor. Nařízení č. 800/2008 (obecná bloková výjimka).
  5. Příjemce a poskytovatel veřejné podpory. Jejich práva a povinnosti vyplývající z českých právních předpisů a předpisů EU.
  6. Veřejná podpora a projekty z ROP NUTS II SM. Financování kultury, sportu, budování infrastruktury z hlediska veřejné podpory aj. Finanční mezera u projektů nezakládajících veřejnou podporu.
  7. Řízení o veřejné podpoře před Evropskou komisí. Rozbor jednotlivých druhů řízení. Soudní přezkum rozhodnutí Evropské komise.
Možnosti přihlášení:
Na školení byla možnost přihlásit se do 30.11.2009, a to dvěma způsoby:
 

Stránky: 1  2  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.