Ikona portletu I. etapa: Fotogalerie

V této sekci naleznete fotografie z akcí realizovaných v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. etapa" spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, oblast podpory 4.2. podpora zvyšování absorpční kapacity regionu.

Jedná se o fotografie ze školení, seminářů, workshopů, konferencí apod., které se uskutečnily v rámci první etapy projektu absorpční kapacity Zlínského kraje.

Ikona portletu I. etapa: Fotogalerie

Jednodenní seminář "Veřejné zakázky" (19. a 20. 5. 2010, Zlín)

Ve dnech 19. a 20. května 2010 proběhl v Interhotelu Moskva ve Zlíně jednodenní seminář na téma" Veřejné zakázky", kterého se zúčastnilo 28 osob převážně z veřejného sektoru. Dodavatelem semináře byla společnost Institut pro veřejné zakázky a PPPs. Z důvodu toho, že seminář byl realizován jako jedna ze vzdělávacích aktivit první etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013" spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu regionu...

Dvoudenní seminář "Studie proveditelnosti, Analýza nákladů a přínosů (CBA) a Finanční a ekonomická analýza (FEA)" (5. a 6. 5. 2010, Zlín)

Ve dnech 5. a 6. 5 2010 proběhl v Hotelu Garni ve Zlíně dvoudenní seminář na téma" Studie proveditelnosti, Analýza nákladů a přínpsů (CBA) a Finanční a ekonomická analýza (FEA)", kterého se zúčastnilo 33 osob převážně z veřejného sektoru. Dodavatelem semináře byla společnost 4Euro Partners s.r.o. Z důvodu toho, že seminář byl realizován jako jedna ze vzdělávacích aktivit první etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013" spolufinancovaného z...

Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. etapa" - Fotogalerie

V této sekci naleznete fotografie z akcí realizovaných v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. etapa" spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, oblast podpory 4.2. podpora zvyšování absorpční kapacity regionu.

Školení "Veřejná podpora" (3. 12. 2009, Zlín)

Problematika veřejné podpory je velmi komplikovaná a velmi často ztěžuje přípravu projektů. Proto Zlínský kraj připravil pro potenciální žadatele a především příjemce finančních prostředků z ROP NUTS II SM školení se zaměřením právě na téma veřejné podpory. Školení se uskutečnilo 3. prosince 2009 v Interhotelu Moskva ve Zlíně, lektorem byl JUDR. Michael Kincl. Školení se zúčastnilo celkem 37 osob jak z veřejného, tak podnikatelského sektoru. Z důvodu toho, že školení bylo realizováno jako...

Druhý blok školení „Řízení a administrace projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava“ (3.11.2009 a 10.11.2009, Zlín)

Ve dnech 19. listopadu 2009 a 24. listopadu 2009 proběhl v Interhotelu Moskva ve Zlíně druhý blok dvoudenního školení na téma: "Řízení a administrace projektů v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava". Školení se účastnilo 25 osob z řad potenciálních žadatelů, tak i příjemců z ROP Střední Morava (zaměstnanci Krajského úřadu Zlínského kraje, Centrály cestovního ruchu Východní Moravy i zástupci měst a obcí Zlínského kraje). Seminář zajišťovala...

První blok školení „Řízení a administrace projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava“ (3. 11. 2009 a 10.11. 2009, Zlín)

V rámci realizace vzdělávacích aktivit projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013 I. etapa" proběhl ve dnech 3. a 10. listopadu 2009 první blok dvoudenního školení na téma "Řízení a administrace projektů v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava", jehož cílem bylo připravit účastníky na řízení projektů spolufinancovaných z Regionálního operačního programu Střední Morava v návaznosti na nový model administrace...

Školení "Strategické plánování" (8. 9. 2009 a 9. 9. 2009)

V rámci realizace vzdělávacích aktivit projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013 I. etapa" proběhlo ve dnech 8. a 9. září 2009 školení na téma "Strategické plánování obcí, měst a krajů", jehož cílem bylo seznámit účastníky školení se strategickým plánováním jako obecným přístupem k plánování rozvoje území, včetně použití strategického plánování v programovacím procesu. Dodavatelem školení byla společnost BERMAN GROUP. Školení se zúčastnilo cca 60...

Závěrečný seminář ke "Strategii využití brownfields ve Zlínském kraji" pro starosty měst a obcí ZK a vlastníky lokalit brownfields (15. 7. 2009, Zlín)

Dne 15. července 2009 uspořádal Zlínský kraj na svém území odborný seminář ke Strategii využití brownfields ve Zlínském kraji pro zástupce starosty měst a obcí a vlastníky nevyužívaných lokalit i zástupce soukromých firem za účasti statutárního náměstka hejtmana Zlínského kraje. Na semináři se sešlo více než 60 účastníků. Účelem semináře bylo prezentovat výstupy zpracované Strategie, akční plán, nástroje pro aplikaci a záměry kraje, které spočívají v obnově starých nevyužívaných popř. málo...

Projednání "Strategie rozvoje Památníku protifašistického odboje na Ploštině" (16. 4. 2009, Drnovice)

Strategie rozvoje Památníku protifašistického odboje na Ploštině byla za účasti náměstka hejtmana Zlínského kraje a členů Řídicího výboru Strategie odsouhlasena na společném projednání s relevantními partnery se zástupci obcí mikroregionu Ploština, které se konalo dne 21. května 2009 v Muzeu stavitelství a řemesel v obci Drnovice.

Projednání Strategie revitalizace dostihového areálu ve Slušovicích na zasedání Rady města Slušovice - 17. 4. 2009, Slušovice

Dne 17. dubna 2009 proběhlo za účasti statutárního náměstka hejtmana Zlínského kraje projednání zpracované Strategie dostihového areálu ve Slušovicích na zasedání Rady města Slušovice.
Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 12.
Položek na stránku 10
  2