Ikona portletu I. etapa: Fotogalerie

Zpět na celou stránku
« Zpět

Druhý blok školení „Řízení a administrace projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava“ (3.11.2009 a 10.11.2009, Zlín)

Ve dnech 19. listopadu 2009 a 24. listopadu 2009 proběhl v Interhotelu Moskva ve Zlíně druhý blok dvoudenního školení na téma: "Řízení a administrace projektů v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava". Školení se účastnilo 25 osob z řad potenciálních žadatelů, tak i příjemců z ROP Střední Morava (zaměstnanci Krajského úřadu Zlínského kraje, Centrály cestovního ruchu Východní Moravy i zástupci měst a obcí Zlínského kraje). Seminář zajišťovala společnost Eurion s.r.o. (stejně jako první blok školení).

Po absolvování tohoto kurzu jsou účastníci schopni:
  • identifikovat dokumenty klíčové pro úspěšné řízení Vašeho projektu,
  • znát hlavní kroky přípravy projektové žádosti definovat požadavky kladené na příjemce dotace Smlouvou o poskytnutí dotace, aplikovat doporučené postupy k řízení projektového týmu, zpracovat monitorovací hlášení / zprávy, znát principy řízení finančních toků projektu a zpracování žádosti o platbu, správně aplikovat pravidla pro publicitu projektu,
  • provádět změny v projektu,
  • procesně správně provést výběrové řízení na dodavatele zboží, služeb či stavebních prací Vašeho projektu,
  • orientovat se v postupech spojených se zahájením kontroly, jejím průběhem a ukončením, vč. nápravných opatření,
  • znát požadavky na účtování a archivaci dokladů,
  • procesně správně ukončit svůj projekt dle pravidel ROP Střední Morava,
  • dostát věcným a administrativním podmínkám udržitelnosti projektu.

Školení Řízení a administrace projektů ROP SM - 2.blok_2 (19.11.2009 Školení Řízení a administrace projektů ROP SM - 2. blok_1 (19.11.2009

 Školení Řízení a administrace projektů ROP SM - 2.blok_3 (19.11.2009 Školení Řízení a administrace projektů ROP SM - 2.blok_4 (19.11.2009

Školení Řízení a administrace projektů ROP SM - 2.blok_5 (19.11.2009 Školení Řízení a administrace projektů ROP SM - 2.blok_6 (19.11.2009

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.