Ikona portletu I. etapa: Zpracované strategické dokumenty

Zpracování strategií, koncepcí a analýz nezbytných k rozvoji regionu bylo jednou z důležitých aktivit, které Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje realizoval v rámci pvní etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013".

V rámci první etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013" bylo zpracováno celkem 5 strategických dokumentů a 7 analýz a metodických či technicko - informačních materiálů, například:

Ikona portletu I. etapa: Zpracované strategické dokumenty

« Zpět

Strategie revitalizace dostihového areálu ve Slušovicích

Výstupem je zpracovaná Strategie revitalizace dostihového areálu ve Slušovicích (analytická i návrhová část) a definice vize rozvoje využití potenciálu dostihového areálu, včetně možností financování revitalizace areálu a harmonogramu postupu.

Základem strategie je naplnění strategických cílů, jejichž postupná realizace přispěje ke vzniku nového, dominantního, v rámci České republiky ojedinělého prvku cestovního ruchu spojujícího dostihový a jezdecký sport, který významně posílí nabídku turistických atraktivit jak mikroregionu Slušovicko, tak i samotného krajského města a Zlínského kraje jako celku. Vznikne atraktivní prostředí, které vytvoří podmínky pro rozvoj dostihového a jezdeckého sportu ve Zlínském kraji a jeho širokém okolí, které umožní pořádat akce a soutěže nadregionálního významu nejen v rámci dostihových a jezdeckých sportů, vytvoří odpočinkovou a klidovou zónu pro návštěvníky města a předpoklady pro rozvoj turistického ruchu v dané oblasti se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Navíc tato zóna bude postupně budována na území areálu, jehož v současnosti zchátralé zázemí představuje ve své podstatě brownfield jak pro město Slušovice, tak i pro Zlínský kraj.
Vyčleněním finančních prostředků ze strany Zlínského kraje na práci projektového manažera společnosti HYJÉ – koně Zlínského kraje, o.p.s. je dalším krokem, kterým chce krajská samospráva pomoci obnově dostihového areálu ve Slušovicích. Cílem je zpracování záměru, který umožní čerpat finančních prostředků na obnovu areálu z různých typů fondů.
 

Stránky: 1  2  3  4  5  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.