Ikona portletu I. etapa: Zpracované strategické dokumenty

Zpracování strategií, koncepcí a analýz nezbytných k rozvoji regionu bylo jednou z důležitých aktivit, které Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje realizoval v rámci pvní etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013".

V rámci první etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013" bylo zpracováno celkem 5 strategických dokumentů a 7 analýz a metodických či technicko - informačních materiálů, například:

Ikona portletu I. etapa: Zpracované strategické dokumenty

« Zpět

Strategie revitalizace dostihového areálu ve Slušovicích

Součástí zpracování Strategie bylo její projednání s nejdůležitějšími partnery v území, proto byla zpracovaná Strategie revitalizace dostihového areálu ve Slušovicích dne 17. dubna projednána za účasti statutárního náměstka hejtmana ZK a odsouhlasena na společném projednání na zasedání Rady města Slušovice.
Slušovice - projednání Strategie na zasedání Rady města_1 (17.4.2009 Slušovice - projednání Strategie na zasedání Rady města_2 (17.4.2009 Slušovice - projednání Strategie na zasedání rady města_3 (17.4.2009
 
Dne 1. června 2009 schválila Rada Zlínského kraje svým usnesením strategické cíle obsažené v dokumentu „Strategie revitalizace dostihového areálu ve Slušovicích" a současně schválila dotaci ve výši 200 tisíc Kč na zajištění řídící struktury revitalizace dostihového areálu (projektového manažera) s využitím společnosti HYJÉ – koně Zlínského kraje, o.p.s. , která zajišťuje rozvojové aktivity v hipoturistice.
Předmětem činnosti projektového manažera bude příprava a zpracování žádostí o dotaci (mimo jiné na revitalizaci dostihové dráhy ve Slušovicích), příprava a realizace kroků směřujících k naplnění rozvojových cílů hipoturistiky ve Zlínském kraji včetně cílů Strategie revitalizace dostihového areálu ve Slušovicích, aktivní vyhledávání sponzorů, příprava a zajištění aktivní propagace sportovních kulturních akcí spojených s koňmi a zařízení v hipoturistice při využití dostupných komunikačních nástrojů, vyhledávání zdrojů na tyto činnosti.
 
V současné době je Strategie revitalizace dostihového areálu ve Slušovicích dokončena a předána jak zástupcům Zlínského kraje, tak i městu Slušovice.

Stránky: 1  2  3  4  5  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.