Ikona portletu I. etapa: Zpracované strategické dokumenty

Zpracování strategií, koncepcí a analýz nezbytných k rozvoji regionu bylo jednou z důležitých aktivit, které Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje realizoval v rámci pvní etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013".

V rámci první etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013" bylo zpracováno celkem 5 strategických dokumentů a 7 analýz a metodických či technicko - informačních materiálů, například:

Ikona portletu I. etapa: Zpracované strategické dokumenty

« Zpět

Strategie rozvoje Památníku protifašistického odboje na Ploštině

Pro zpracování této strategie byl ustaven Řídicí výbor Strategie složený ze zástupců Zlínského kraje (náměstek hejtmana Ing. Jindřich Ondruš, odbor strategického rozvoje kraje a odbor kultury a památkové péče) a mikroregionu Ploština (starosta obce Vysoké Pole, Újezd a Drnovice), ředitele Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a zástupců zpracovatele JVM-RPIC, s.r.o.. Řídicí výbor se pravidelně scházel ke zpracovaným částem strategie. Úvodní jednání Řídicího výboru Strategie proběhlo dne 13. února 2009, veřejné projednání s relevantními partnery (se zástupci obcí mikroregionu Ploština a za účasti členů Řídicího výboru Strategie) proběhlo dne 21. května 2009, kde byla zpracovaná Strategie odsouhlasena.
 
Při zpracování dokumentu byl kladen důraz jak na využití zjištěného potenciálu areálu památníku na Ploštině, tak i na dodržení základních limitů, které vyplynuly v průběhu prací na analytické části Strategie:
  • Zachování piety místa
  • Zachování muzejní expozice v jednom z objektů v areálu Památníku
  • Celoroční využitelnost areálu pro návštěvníky
  • Zachování budov v areálu památníku a řešení jejich technického stavu
  • Vytvoření atraktivního prvku cestovního ruchu, vytvoření zázemí pro návštěvníky
  • Střídmost řešení, minimální nároky na údržbu, otevřenost řešení pro další nástavby
 

Stránky: 1  2  3  4  5  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.