Ikona portletu I. etapa: Zpracované strategické dokumenty

Zpracování strategií, koncepcí a analýz nezbytných k rozvoji regionu bylo jednou z důležitých aktivit, které Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje realizoval v rámci pvní etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013".

V rámci první etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013" bylo zpracováno celkem 5 strategických dokumentů a 7 analýz a metodických či technicko - informačních materiálů, například:

Ikona portletu I. etapa: Zpracované strategické dokumenty

« Zpět

Strategie rozvoje Památníku protifašistického odboje na Ploštině

Výstupem je zpracovaná Strategie rozvoje Památníku protifašistického odboje na Ploštině (analytická i návrhová část) a zpracovaný akční plán obsahující zásobník projektových záměrů jednotlivých zainteresovaných subjektů včetně jejich realizace, časového harmonogramu a přiřazení vhodných dotačních zdrojů.

Tato strategie bude sloužit jako podklad obcím mikroregionu Ploština pro zpracování jejich individuálních projektů pro naplnění samotné strategie, na jejichž realizaci budou hledány zdroje na národní i evropské úrovni. Zlínský kraj potažmo Muzeum Jihovýchodní Moravy bude tuto strategii naplňovat tím, že bude zajišťovat součinnost při realizaci projektových záměrů obcí mikroregionu a Muzeum Jihovýchodní Moravy bude v rámci svých provozních nákladů zajišťovat údržbu Národní kulturní památky, dále se pak bude podílet na nákladech při pořízení expozice a na jejich provozních nákladech.    
 

Stránky: 1  2  3  4  5  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.