Ikona portletu I. etapa: Zpracované strategické dokumenty

Zpracování strategií, koncepcí a analýz nezbytných k rozvoji regionu bylo jednou z důležitých aktivit, které Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje realizoval v rámci pvní etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013".

V rámci první etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013" bylo zpracováno celkem 5 strategických dokumentů a 7 analýz a metodických či technicko - informačních materiálů, například:

Ikona portletu I. etapa: Zpracované strategické dokumenty

« Zpět

Strategie rozvoje Památníku protifašistického odboje na Ploštině

Zpracovaná Analytická část dokumentu jasně vymezila potenciál národního kulturního památníku na Ploštině v oblasti cestovního ruchu a vzdělávání a navazující návrhová část specifikuje možnosti jeho využití.
 
 1.  ANALYTICKÁ ČÁST STRATEGIE: je východiskem celé Strategie a nosným podkladem, na kterém je postavena návrhová část.
  • Analýza stavu stávajícího areálu
  • Analýza nabídky a poptávky
  • Definování vize a globálních cílů
   • Vize – širší forma:„Ploština je důstojným místem připomenutí válečných zločinů dalším generacím".  
   • Vize – užší forma: „Ploština – zastávka na cestách Zlínským krajem, kde Vás historie osloví …"
   • Globální cíl: „Vytvoření aktivního produktu regionálního cestovního ruchu za využití historického potenciálu sledovaného území a jeho okolí, při zachování jeho pietního rázu a s ohledem na jeho dlouhodobou udržitelnost."
  • SWOT analýza, definování kritických oblastí  
 2. NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGIE: zpracování návrhu možných směrů dalšího rozvoje cestovního ruchu v areálu Ploštiny. Základním krokem v této části je definování strategických cílů a jednotlivých aktivit spolu s plánem jejich realizace.
  • Specifikace strategických cílů a směrů
   • Strategický cíl 1: Zatraktivnění areálu Památníku pro jeho aktivní zapojení v rámci cestovního
    ruchu
    • Strategický směr A: Modernizace muzejní expozice věnované Ploštině a jí podobným místům
    • Strategický směr B: Vytvoření a vybavení klidové zóny v rámci areálu Památníku na
     Ploštině
   • Strategický cíl 2: Vytvoření nového prvku cestovního ruchu zahrnujícího areál Památníku
    • Strategický směr C: Vytvoření základního zázemí pro ustavení nového prvku
    • Strategický směr D: Spojení obce Drnovice a Památníku na Ploštině do logického celku cestovního ruchu
   • Strategický cíl 3: Zapojení potenciálu nového prvku cestovního ruchu do nabídky Zlínského
    kraje
    • Strategický směr E: Aktivní vytváření programové náplně dostupných kapacit
    • Strategický směr F: Vytvoření účinných nástrojů propagace
  • Akční plán a návrh možných zdrojů financování


Stránky: 1  2  3  4  5  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.