Ikona portletu I. etapa: Zpracované strategické dokumenty

Zpracování strategií, koncepcí a analýz nezbytných k rozvoji regionu bylo jednou z důležitých aktivit, které Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje realizoval v rámci pvní etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013".

V rámci první etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013" bylo zpracováno celkem 5 strategických dokumentů a 7 analýz a metodických či technicko - informačních materiálů, například:

Ikona portletu I. etapa: Zpracované strategické dokumenty

« Zpět

Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji

Pro zpracování této Strategie byl usnesením Rady Zlínského kraje ze dne 15. prosince 2008 jmenován Řídicí výbor Strategie jako pracovní skupina složená ze zástupců Zlínského kraje (statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš jako předseda Řídicího výboru, náměstek hejtmana Ing. Jaroslav Drozd jako místopředseda Řídicího výboru), včetně zástupců odboru strategického rozvoje kraje a odboru řízení dotačních programů), zástupce agentury pro podnikání a investic CzechInvest a zástupců zpracovatele Agentury pro regionální rozvoj, a.s. Ostrava.
Řídicí výbor se pravidelně scházel ke zpracovaným částem Strategie. Úvodní zasedání Řídicího výboru proběhlo dne 7. ledna 2009, závěrečné zasedání Řídicího výboru Strategie proběhlo dne 29. června 2009, kde byla zpracovaná Strategie schválena.
 
Z důvodu toho, že nezbytnou podmínkou pro zpracování Strategie a její implementace do života kraje je aktivní spolupráce a součinnost všech relevantních partnerů (města, obce, vlastníci lokalit, agentura CzechInvest, podnikatelské subjekty a bankovní sektor) byl uspořádán dne 19. ledna 2009 úvodní seminář pro zástupce veřejné správy a podnikatelského sektoru ve Zlínském kraji s cílem seznámení s přístupem Zlínského kraje k řešené problematice a možnostmi regenerace a využití brownfields a nastolení aktivní vzájemné spolupráce při zpracování dokumentu.
 
V rámci analytické části byly ve spolupráci se starosty měst a obcí Zlínského kraje zmapovány všechny lokality brownfields s rozlohou nad 0,5 ha a byla vytvořena databáze všech identifikovaných a vyhodnocených lokalit brownfields v kraji. Ke každé z nich byl zpracován přehledný stručný informační materiál a na základě výběrových kritérií stanovených Řídícím výborem Strategie byly vybrány zajímavé lokality s jednoduchými vlastnickými vztahy, které byly dále rozpracovány do projektových záměrů.
 
Ze závěrů analýzy mj. vyplynulo, že ve Zlínském kraji
  • nejčetnější výskyt lokalit typu brownfield se nachází v okrese Zlín (45%)
  • nejvíce lokalit zaujímá rozlohu mezi 1 – 5 ha (56 %). Nejméně brownfieldů má rozlohu nad 50 ha (2 %)
  • více než polovina identifikovaných lokalit byla v minulosti využívána k zemědělským účelům (53 %). Druhým nejčetnějším z hlediska předchozího využití byl průmysl (28 %)
  • v současnosti je více než 61 % identifikovaných lokalit částečně opuštěných. Zcela opuštěno je 39 % lokalit.
  • více než 70 % identifikovaných lokalit je bez předpokládané ekologické zátěže.
  •  61 % lokalit je v soukromém vlastnictví.Ve veřejném vlastnictví je pouze 15 % všech identifikovaných lokalit. Zbývající lokality jsou v kombinovaném vlastnictví (24 %).
  • v současnosti je cca 35 % identifikovaných lokalit je vlastněno více než 5 vlastníky

V rámci návrhové části byly identifikovány možné zdroje financování revitalizace brownfields z evropských i národních zdrojů, včetně návrhů a opatření, kterými kraj aktivně přispěje k revitalizaci těchto lokalit například prostřednictvím zřízení dotačního schématu na projektovou přípravu projektů revitalizace brownfields.


Stránky: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.