Ikona portletu I. etapa: Zpracované strategické dokumenty

Zpracování strategií, koncepcí a analýz nezbytných k rozvoji regionu bylo jednou z důležitých aktivit, které Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje realizoval v rámci pvní etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013".

V rámci první etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013" bylo zpracováno celkem 5 strategických dokumentů a 7 analýz a metodických či technicko - informačních materiálů, například:

Ikona portletu I. etapa: Zpracované strategické dokumenty

« Zpět

Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji

Po vydání souhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR v rámci procesu posouzení z pohledu vlivů na životní prostředí byla na prosincovém zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 15. prosince 2010 schválena finální podoba klíčového strategického materiálu pro řešení problematiky brownfields ve Zlínském kraji s rozlohou nad půl hektaru - „Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji".


Dne 29. června 2009 byla zpracovaná Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji Řídicím výborem Strategie odsouhlasena.

Dne 15. července 2009 proběhl závěrečný seminář pro zástupce veřejné správy i vlastníky lokalit a zástupce podnikatelského sektoru s cílem prezentovat výstupy zpracované Strategie, akční plán a nástroje pro aplikaci.
Brownfields - závěrečný seminář_1 (15.7.2009 Brownfields - závěrečný seminář_2 (15.7.2009 Brownfields - závěrečný seminář_3 (15.7.2009
 
Brownfields - závěrečný seminář_4 (15.7.2009 Brownfields - závěrečný seminář_5 (15.7.2009 Brownfields - závěrečný seminář_6 (15.7.2009

Stránky: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.