Ikona portletu I. etapa: Zpracované strategické dokumenty

Zpracování strategií, koncepcí a analýz nezbytných k rozvoji regionu bylo jednou z důležitých aktivit, které Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje realizoval v rámci pvní etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013".

V rámci první etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013" bylo zpracováno celkem 5 strategických dokumentů a 7 analýz a metodických či technicko - informačních materiálů, například:

Ikona portletu I. etapa: Zpracované strategické dokumenty

« Zpět

Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji

 1. ANALYTICKÁ ČÁST STRATEGIE: je východiskem celé Strategie a nosným podkladem, na kterém je postavena návrhová část.
  • Analýza stavu brownfields ve ZK – identifikace a výběr lokalit brownfields s rozlohou nad 0,5 ha pro long - list
  • Analýza poptávky
  • SWOT analýza
  • Návrh systému výběru brownfields na short-list
 2. NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGIE: zpracování návrhu možných směrů revitalizace brownfileds ve Zlínském kraji včetně identifikace možných zdrojů financování.
  • Definice strategické vize rozvoje brownfields

Vize: „Díky aktivní spolupráci a aplikaci dostupných nástrojů chce Zlínský kraj dosáhnout do roku 2020 co nejefektivnější regenerace brownfields a jejich následného využití."

  • Návrh krajské strategie využití brownfields 
  • Identifikace zdrojů pro řešení problematiky brownfields
  • Návrh využití lokalit identifikovaných v rámci short-listu – projektové fiše lokalit vybraných na short-list
  • Postup implementace strategie

Stránky: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.