Ikona portletu I. etapa: Zpracované strategické dokumenty

Zpracování strategií, koncepcí a analýz nezbytných k rozvoji regionu bylo jednou z důležitých aktivit, které Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje realizoval v rámci pvní etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013".

V rámci první etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013" bylo zpracováno celkem 5 strategických dokumentů a 7 analýz a metodických či technicko - informačních materiálů, například:

Ikona portletu I. etapa: Zpracované strategické dokumenty

« Zpět

Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji

Strategie využití brownfields představuje pragmatický dokument, který navrhne konkrétní využití zmapovaných a vyhodnocených lokalit brownfields v kraji:
 • vytvoření „databáze identifikovaných a vyhodnocených lokalit brownfields s rozlohou nad 0,5 ha ve Zlínském kraji" s údaji o každé lokalitě, včetně majetkoprávních vztahů
 • nastavení prioritních aktivit a opatření, jejichž naplnění směřuje k využití a revitalizaci lokalit brownfields v kontextu strategie rozvoje Zlínského kraje do roku 2020:
  • systém řízení regenerace a využití brownfields
  • aktivní marketing
  • identifikace možných národních a evropských zdrojů na financování regenerace lokalit brownfields
  • vytvoření projektových fiší pro identifikované lokality
  • návrh na vytvoření grantového schématu kraje na podporu brownfields

Konkrétní aktivity, které chce Zlínský kraj řešit při realizaci Strategie směřující k využití a revitalizaci starých nevyužívaných popř. málo využívaných ploch a objektů po průmyslové, resp. zemědělské činnosti na území kraje:

 • pravidelná aktualizace databáze brownfields umístěná na webových stránkách Zlínského kraje
 • poradenský, metodický a asistenční servis pro vlastníky brownfields na odboru strategického rozvoje kraje, včetně vyhledávání možných zdrojů financování
 • aktivní marketing – vytvoření katalogu lokalit brownfields využívaných na veletrzích, vytvoření informačních letáků pro starosty měst a obcí ve Zlínském kraji o možnosti využití poradenského a metodického servisu na odboru strategického rozvoje kraje a informací o databázi lokalit, a vytvoření tiskových zpráv a další formy cílené propagace a inzerce
 • předpokládaná podpora předprojektové přípravy formou podprogramu v souladu s pravidly pro poskytování podpory z rozpočtu Zlínského kraje z důvodu maximálního urychlení přípravy a realizace projektů zaměřených na regeneraci brownfields ve ZK. V rámci podprogramu budou poskytovány účelové investiční dotace na vypracování předprojektové dokumentace, která je nezpůsobilým výdajem v rámci relevantních operačních programů.

Stránky: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.