Ikona portletu Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013: I.etapa"

Název projektu:
 „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. etapa"
Program EU:  Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava
 (ROP NUTS II SM)
Priorita:
 4 – Technická pomoc
Opatření:  4.2. – Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu
Žadatel:  Zlínský kraj (ZK)
Datum zahájení a ukončení projektu:  1.4.2008 – 30.6.2010
Doba trvání projektu:  27 měsíců
Celkový rozpočet projektu dle Smlouvy:  19 580 100,- Kč
Udržitelnost projektu:  5 let od finančního ukončení projektu
 
Stránky: 1  2  3  4  5  6  7  

Ikona portletu Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013: I.etapa"

Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. etapa"

Hlavním cílem projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. etapa“ bylo realizovat aktivity, které podpoří a zefektivní pomoc při čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU, konkrétně z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, a které napomohou tak celkovému rozvoji regionu Zlínského kraje. Prostřednictvím realizace různých forem školení, kurzů a seminářů a s tím spojeným vydáváním brožur a publikací, zpracování strategií...