Ikona portletu Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013: I.etapa"

Globální (všeobecný) cíl projektu:
  • zvýšení absorpční kapacity regionu a zajištění úspěšného čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU.

Specifické cíle projektu:
  • zajištění odborné připravenosti zaměstnanců Zlínského kraje a předkladatelů projektů
  • pomoc předkladatelům projektů při přípravě projektů v podobě účinné asistence
  • pomoc příjemcům podpory s realizací projektů
  • zpracování strategických dokumentů, koncepcí a analýz
  • mediální podpora programu
Stránky: 1  2  3  4  5  6  7  

Ikona portletu Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013: I.etapa"

Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. etapa"

Hlavním cílem projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. etapa“ bylo realizovat aktivity, které podpoří a zefektivní pomoc při čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU, konkrétně z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, a které napomohou tak celkovému rozvoji regionu Zlínského kraje. Prostřednictvím realizace různých forem školení, kurzů a seminářů a s tím spojeným vydáváním brožur a publikací, zpracování strategií...