Ikona portletu Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013: I.etapa"

  • Koneční žadatelé, resp. předkladatelé žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava
  • Projektoví manažeři Zlínského kraje
  • Odborná veřejnost z oblasti regionálních inovačních systémů
Stránky: 1  2  3  4  5  6  7  

Ikona portletu Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013: I.etapa"

Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. etapa"

Hlavním cílem projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. etapa“ bylo realizovat aktivity, které podpoří a zefektivní pomoc při čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU, konkrétně z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, a které napomohou tak celkovému rozvoji regionu Zlínského kraje. Prostřednictvím realizace různých forem školení, kurzů a seminářů a s tím spojeným vydáváním brožur a publikací, zpracování strategií...