Ikona portletu Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013: I.etapa"

Projekt „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. etapa" byl financovaný s podporou Evropské unie ze Strukturálních fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Bylo zde proto možné žádat o proplacení až 90% způsobilých výdajů projektu – tj. nákladů žadatele skutečně vynaložených na aktivity, jež jsou v souladu s nařízením Komise (ES). 

U tohoto projektu to znamená, že cca 17,6 mil.Kč způsobilých výdajů projektu bylo hrazeno příspěvkem Společenství, zbývající část pak z krajského rozpočtu.
Celkové náklady projektu byly ve výši 19 580 100,- Kč, ale realizací projektu se vyčerpalo pouze 67 % celkových uznatelných nákladů projektu).

Celkový rozpočet projektu:                         
19 580 100,- Kč (100%)

Dotace z EU (ERDF+SR):                          
17 622 090,-Kč ( 90%)

Dotace z rozpočtu Zlínského kraje:                 
1 958 010,-Kč (10%)
Stránky: 1  2  3  4  5  6  7  

Ikona portletu Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013: I.etapa"

Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. etapa"

Hlavním cílem projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. etapa“ bylo realizovat aktivity, které podpoří a zefektivní pomoc při čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU, konkrétně z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, a které napomohou tak celkovému rozvoji regionu Zlínského kraje. Prostřednictvím realizace různých forem školení, kurzů a seminářů a s tím spojeným vydáváním brožur a publikací, zpracování strategií...