Ikona portletu II. etapa: Archív akcí

V této sekci naleznete stručné informace o proběhlých akcích (kurzech, seminářích, školeních ...) realizovaných v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013 II. etapa".

V rámci 2. etapy projektu byla již realizována následující školení (více na Kalendář akcí / archív akcí):

 

Ikona portletu II. etapa: Archív akcí

Dvoudenní školení: "Veřejná podpora" (I. blok: Hotel Rusava, 28. - 29. 6. 2011)

Název akce: Veřejná podpora
Datum konání akce:
 I. blok: 28. - 29. 6. 2011
Místo konání akce:  Hotel Rusava
Zaměření akce:  cílovou skupinou jsou zástupci veřejné správy
Typ akce:  dvoudenní školení - školení bylo pro účastníky BEZPLATNÉ
Rozsah akce:  2 dny v rámci jednoho bloku školení
 hodinová dotace 1 den / 8 hodin, tj. celkem hodinová dotace jednoho dvoudenního bloku je 16 hodin
Dodavatel akce:  JUDr. Michael Kincl
Kapacita akce:  max. 20 - 30 osob v rámci jednoho bloku
Obsah akce:
1. den školení:
HMOTNÉ PRÁVO V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY: 
 1. Vymezení základních pojmů:
   - Identifikace veřejné podpory
   - Rozbor jednotlivých znaků čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU
   - Praktické příklady, Možné formy veřejné podpory
 2. Identifikace příjemců veřejné podpory:
   - Konkrétní příklady příjemců veřejné podpory se zaměřením na občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, podnikatele, neziskové společnosti, zájmová sdružení právnických osob, příspěvkové organizace aj.
 3. Opatření, která veřejnou podporu nezakládají se zaměřením na pravidlo de minimis:
   - Centrální registr
   - Práva a povinnosti poskytovatelů v dané oblasti
 4. Systém pravidel pro oblast veřejné podpory:
   - Vztahy mezi pravidly
   - Praktické postupy a návody
 5. Možné oblasti veřejné podpory se zaměřením na:
   - Veřejné podpory podnikatelů
   - Možné oblasti podpory, aplikovatelná pravidla
   - Veřejné podpory kultury
   - Oblasti veřejné podpory, praktické postupy
   - Aplikace pravidel ze strany Evropské komise
   - Prodeje majetku a jiných aktiv z pohledu pravidel pro oblast veřejné podpory
   - Postupy veřejnou podporu vylučující
   - Možná nebezpečí a rizika
   - Veřejná podpora a sport
   - Závazky veřejné služby z pohledu pravidel pro veřejnou podporu
 6. Práva a povinnosti veřejných institucí jako poskytovatelů veřejné podpory:
   - Možné hrozby a důsledky porušení povinností apod.
 
2. den školení:
PROCESNÍ PRÁVO V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY:
 1. Vymezení základních pojmů a vztahů:
   - Řízení o notifikované veřejné podpoře
 2. Druhy rozhodnutí:
   - Postup Evropské komise
   - Postupy před notifikací
 3. Řízení o protiprávní veřejné podpoře:
   - Možná rizika, druhy rozhodnutí
 4. Zainteresované strany a jejich oprávnění v dané oblasti:
   - Oprávnění Evropské komise
 5. Důsledky negativního rozhodnutí a jeho dopad na příjemce a poskytovatele veřejné podpory:
   - Pravidla při navracení veřejné podpory
 6. Řízení v případě zneužití veřejné podpory:
   - Druhy rozhodnutí a možné následky
 7. Řízení v případě existujících programů veřejné podpory
 8. Další oprávnění Evropské komise v rámci uvedených řízení:
   - Povinnosti poskytovatelů veřejné podpory
 9. Obrana proti rozhodnutím Evropské komise:
   - Soudní přezkum
 10. Úloha národních soudů a předpokládaný vývoj v této oblasti
Možnosti přihlášení na akci:
 V případě zájmu o účast na školení se bylo možné registrovat nejpozději do 23. 6. 2011 na emailové adrese andrea.travnickova@kr-zlinsky.cz popřípadě na telefonním čísle +420 577 043 418.

 Z důvodu omezené kapacity tohoto školení byla registrace závazná, v případě neúčasti bylo nutné se předem odhlásit, nejpozději 5 dnů před konáním školení.

 


Stránky: 1  2  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.