Ikona portletu II. etapa: Fotogalerie

V této sekci naleznete fotografie z akcí realizovaných v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa" spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, oblast podpory 4.2. podpora zvyšování absorpční kapacity regionu.

Jedná se o fotografie ze školení, seminářů, workshopů, konferencí apod., které byly realizovány v rámci druhé etapy projektu absorpční kapacity Zlínského kraje.

Ikona portletu II. etapa: Fotogalerie

Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa" - Fotogalerie

V této sekci naleznete fotografie z akcí realizovaných v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa" spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, oblast podpory 4.2. podpora zvyšování absorpční kapacity regionu.

Školení: "Velká novela zákona o veřejných zakázkách" (Zlín, Interhotel Moskva, 22. 3. 2012)

Zlínský kraj, Odbor strategického rozvoje kraje uspořádal dne22. března 2012 jednodenní školení na téma "Velká novela zákona o veřejných zakázkách". Akce se zúčastnilo celkem 41 zástupců z řad veřejného i podnikatelského sektoru.Školení bylo realizováno v rámci projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 – 2013 II.etapa“ spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, tudíž účast na něm byla bezplatná.

Workshop "Aktuální možnosti financování regenerace brownfields ve Zlínském kraji" (Zlín, 8. 2. 2012)

Zlínský kraj uspořádal ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest pracovní workshop k aktuálním možnostem financování regenerace brownfields ve Zlínském kraji, který se uskutečnil dne 8. února 2012 v sídle Zlínského kraje. Akce se zúčastnilo celkem 28 zástupců z řad veřejného i podnikatelského sektoru. Workshop byl realizován v rámci projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 – 2013 II.etapa“ spolufinancovaného z prostředků Regionálního...

Informační seminář: "Inovační vouchery ve Zlínském kraji" (Zlín, 15. 11. 2011)

Dne 15. listopadu 2011 se ve Zlíně v budově Podnikatelského inovačního centra uskutečnil informační seminář k možnostem podpory spolupráce díky Inovačním voucherům Zlínského kraje. Svoji nabídku spolupráce na semináři představili zástupci vysokých škol, jejichž služby mohou podnikatelé s využitím inovačních voucherů Zlínského kraje nakoupit. Součástí semináře byly také individuální konzultace záměrů spolupráce s představiteli jednotlivých vysokých škol. Seminář byl bezplatný a zúčastnilo se...

Školení: "Zvýšení povědomí měst a obcí o problematice veřejné podpory a fungování registru de minimis" (Zlín, 3. 11. 2011)

Dne 3. listopadu 2011 uspořádal Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje jednodenní školení na téma: "Zvýšení povědomí měst a obcí o problematice veřejné podpory a fungování registru de minimis", který byl realizován v rámci druhé etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013" spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Cílem školení bylo informování měst a obcí o povinnostech...

Seminář: "Brownfields ve Zlínském kraji" (Zlín, 29. 9. 2011)

Na možnosti obnovy někdejších průmyslových, zemědělských či vojenských areálů, které již dosloužily svým dřívějším účelům, postupně začaly chátrat, a přesto se z nich mohou stát nová centra života, podnikání a vytváření nových pracovních míst, byl zaměřen seminář „Brownfields ve Zlínském kraji“, který zorganizoval Zlínský kraj pod záštitou statutárního náměstka hejtmana Libora Lukáše.Jako kvalitní příklady revitalizace byly prezentovány zajímavé projekty, například záměr proměny Zemědělského...

Školení: "Veřejná podpora" (Zlín, 8. 9. 2011)

Dne 8. září 2011 uspořádal Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje pro zástupce veřejné správy jednodenní školení na téma: "Veřejná podpora", který byl realizován v rámci druhé etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013" spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Hlavním cílem školení bylo komplexní pojetí problematiky veřejné podpory tak, aby účastníci získali ucelený přehled o...

Seminář pro představitele obcí Zlínského kraje (Zlín, 15. 8. 2011)

Dne 15. sprna 2011 se uskutečnil v prostorách Krajského úřadu Zlínského kraje odborný seminář, který byl určen primárně pro představitele obcí Zlínského kraje, jehož cílem bylo seznámit účastníky semináře s aktuálními tématy v oblasti pozemkových úprav, územních plánů, efektivního hospodaření v obcích aj. Odborného semináře se účastnila téměř stovka zájemců, a to především z řad starostek a starostů měst a obcí Zlínského kraje, pro které byl seminář primárně určen. Seminář byl realizován v...

Dvoudenní školení" "Veřejná podpora" (Hotel Rusava, 28. - 29. 6. 2011)

Ve dnech 28. až 29. června 2011 uspořádal Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje pro zástupce veřejné správy první blok dvoudenního školení na téma: "Veřejná podpora", který byl realizován v rámci druhé etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013" spolufinancovaného z prostředků Regionálního oepračního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Hlavním cílem školení bylo komplexní pojetí problematiky veřejné podpory tak, aby účastníci...

Brownfields ve Zlínském kraji byly představeny zahraničním investorům na veletrhu Real Vienna 2011 (Vídeň, 24. - 25. 5. 2011)

Zlínský kraj se účastnil ve dnech 24. až 25. května 2011 šestého ročníku veletrhu investičních příležitostí Real Vienna 2011, který se konal ve Vídni a byl určen především pro zástupce realitních investičních fondů, investiční instituce, architekty a projektanty, zástupce regionální samosprávy, obchodní komory a poskytovatele služeb v oblasti nemovitostí ze zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy. Veletrh představuje prezentaci investičních a komerčních projektů, které jsou nabízeny jak...
Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 16.
Položek na stránku 10
  2