Ikona portletu II. etapa: Zpracované strategické dokumenty

« Zpět

Studie: "Analýza připravenosti integrovaných plánů ve městech nad 5 000 obyvatel"

Obsahem analýzy je:
 • Analýza území Zlínského kraje (ORP, rozvojová zóna) s přihlédnutím k přilehlým obcím:
  • definování kritérií a jejich významnost pro rozvoj území v obcích nad 5 000 obyvatel v návaznosti na statistické ukazatele: fyzická revitalizace území, sociální infrastruktura (vzdělávání, sociální služby, zdravotní a volnočasová infrastruktura)
  • rozšíření, modernizace a revitalizace stávajících objektů pro podnikání v rámci brownfields v urbanizovaném území ve vymezených CZ-NACE (vymezených v rámci oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání ROP NUTS II SM)
  • návrh výběru území v hierarchii ORP – město

 

 • Analýza absorpční kapacity za územní jednotku:
  • existence rozvojových projektů a záměrů na základě zejména: analýzy integrovaných plánů resp. rozvojových programů ve městech nad
   5 000 obyvatel ve Zlínském kraji, zmapování projektů veřejné správy či jiných subjektů a jejich možného zapojení do integrovaných plánů splňující podmínky oblasti podpory 2.2.9.
  • definování kriterií dopadů a přínosů pro podporu rozvoje zón včetně zohlednění synergií mezi stávajícími projekty a aktivitami pro rozvoj (definování přínosů a dopadů ve vazbě na rozvojový potenciál území)

Stránky: 1  2  3  4  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.