Ikona portletu Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013:II.etapa"

Název projektu: Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa"
Operační program: Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava (ROP NUTS II SM)
Prioritní osa: 4 – Technická pomoc
Oblast podpory: 4.2. – Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu
Název výzvy: Výzva č. 19/2010 - 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu, platná od 29. 3. 2010 do 28. 5. 2010
Žadatel: Zlínský kraj (ZK)

Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 7. 2010 - 31. 7. 2012
Doba trvání projektu: 25 měsíců
Celkové způsobilé výdaje projektu dle Smlouvy o pokytnutí dotace: 15 555 000,00 Kč
Udržitelnost projektu: 5 let od finančního ukončení projektu
Stránky: 1  2  3  4  5  6  7  

Ikona portletu Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013:II.etapa"

Tisková zpráva (http://abskap.kr-zlinsky.cz, 11. 12. 2012): "Druhá etapa projektu na podporu absorpční kapacity je ukončena"

Zlínský kraj realizoval v období červenec 2010 až červen 2012 z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen „ROP NUTS II SM“) projekt „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 – 2013 – II. etapa“. Hlavním cílem projektu bylo realizovat aktivity, které podpoří a zefektivní pomoc při čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU, konkrétně z ROP NUTS II SM a napomohou tak celkovému rozvoji regionu Zlínského kraje...

Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa"

V návaznosti na započaté aktivity předešlého projektu absorpční kapacity realizoval Zlínský kraj jeho druhou etapu pod názvem „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa“ spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP NUTS II SM), prioritní osa - Technická pomoc, oblast podpory - Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu (projekt byl předložen v rámci výzvy č.19 ROP NUTS II SM). Projekt byl realizovaný v...