Ikona portletu Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013:II.etapa"

Závazné monitorovací indikátory projektu:
 

Indikátory projektu

Hodnota indikátoru dle Smlouvy

Skutečně dosažená hodnota indikátoru

Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů

3 ks

3 ks

Realizovaná spolupráce se sdělovacími prostředky a komunikace s veřejností

10 ks

63 ks

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí

 15 ks

 26 ks

Počet účastníků školení a seminářů

 450 osob

 719 osob

Počet vypracovaných analýz a studií (strategických dokumentů)

 2 ks

 4 ks

 

Všechny závazné monitorovací indikátoru byly naplněny!
Stránky: 1  2  3  4  5  6  7  

Ikona portletu Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013:II.etapa"

Tisková zpráva (http://abskap.kr-zlinsky.cz, 11. 12. 2012): "Druhá etapa projektu na podporu absorpční kapacity je ukončena"

Zlínský kraj realizoval v období červenec 2010 až červen 2012 z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen „ROP NUTS II SM“) projekt „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 – 2013 – II. etapa“. Hlavním cílem projektu bylo realizovat aktivity, které podpoří a zefektivní pomoc při čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU, konkrétně z ROP NUTS II SM a napomohou tak celkovému rozvoji regionu Zlínského kraje...

Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa"

V návaznosti na započaté aktivity předešlého projektu absorpční kapacity realizoval Zlínský kraj jeho druhou etapu pod názvem „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa“ spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP NUTS II SM), prioritní osa - Technická pomoc, oblast podpory - Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu (projekt byl předložen v rámci výzvy č.19 ROP NUTS II SM). Projekt byl realizovaný v...