Ikona portletu Agregátor obsahu

Zpět na celou stránku
« Zpět

Jednodenní školení "Veřejná podpora se zaměřením na konkrétní příklady z praxe" (Zlín, Technologické inovační centrum - sál č. II ve 4. patře, 7. 5. 2014)

Cílem školení bylo:
  • zajistit komplexní informovanost účastníků školení v oblasti veřejné podpory v souladu s aktuálně platnou legislativou a soubory pravidel ve vazbě na projekty vytvářející příjmy, které jsou v realizaci v rámci programového období 2007 - 2013
  • uceleně seznámit účastníky školení se základními změnami a novinkami v oblasti veřejné podpory v obecné rovině, ale také ve vztahu ke strukturálním fondům, zejména ve vztahu k realizaci projektů vytvářejících příjmy spolufinancovaných z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava v rámci programového období 2007 - 2013
  • implementovat účastníkům školení základní metodologické a metodické pomůcky a návody k překonávání typických problémů v oblasti veřejné podpory
  • poskytnout účastníkům školení praktické příklady a zkušeností z praxe se zohledněním řešení konkrétních problémů či dotazů z řad účastníků školení.
Název akce: Veřejná podpora se zaměřením na konkrétní příklady z praxe
Datum konání akce:

7. května 2014
8:30 hodin - 16:00 hodin

Místo konání akce: Zlín,Technologické inovační centrum, Vavrečkova 5262, sál č. II (4. patro)
Zaměření akce: cílovou skupinou byli zástupci obcí a příspěvkových organizací Zlínského kraje
účast na školení je bezplatná
Typ akce: jednodenní školení
Rozsah akce: 8 hodinová dotace
Dodavatel akce: JUDr. Michael KINCL
Kapacita akce: max. 40 osob
Obsah akce:

08:00 – 08:30 Registrace účastníků

08:30 – 11:30 I. blok školení

  • úvod do problematiky veřejné podpory a aktuální stav v aktuálně platné  legislativy (základní východiska, obecná pravidla…)
  • přehled základních změn v kontextu aktuálně platné legislativy
  • hmotné právo v oblasti veřejné podpory

11:30 – 12:30 Obědová přestávka

 

12:30 – 16:00 II. blok školení

  • procesní právo v oblasti veřejné podpory
  •  konzultace s účastníky školení

 

Možnosti přihlášení:

Registrace na školení byla možná nejpozději do 30. dubna 2014, a to prostřednictvím:

Školení bylo realizováno v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa" spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

Loga ROP SM  Logo Zlínského kraje


Stránky: 1  2  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.