Ikona portletu Agregátor obsahu

Zpět na celou stránku
« Zpět

Jednodenní školení "Veřejná podpora se zaměřením na konkrétní příklady z praxe" (Zlín, Hotel Baltaci Atrium***** - salonek Beta, 13. 5. 2014)

Cílem školení bylo:
  • zajistit komplexní informovanost účastníků školení v oblasti veřejné podpory v souladu s aktuálně platnou legislativou a soubory pravidel ve vazbě na projekty vytvářející příjmy, které jsou v realizaci v rámci programového období 2007 - 2013
  • uceleně seznámit účastníky školení se základními změnami a novinkami v oblasti veřejné podpory v obecné rovině, ale také ve vztahu ke strukturálním fondům, zejména ve vztahu k realizaci projektů vytvářejících příjmy spolufinancovaných z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava v rámci programového období 2007 - 2013
  • implementovat účastníkům školení základní metodologické a metodické pomůcky a návody k překonávání typických problémů v oblasti veřejné podpory
  • poskytnout účastníkům školení praktické příklady a zkušeností z praxe se zohledněním řešení konkrétních problémů či dotazů z řad účastníků školení.
Název akce: Veřejná podpora se zaměřením na konkrétní příklady z praxe
Datum konání akce:
13. května 2014
8:30 hodin - 16:00 hodin
Místo konání akce: Zlín,Hotel Baltaci Atrium*****, Lešetín II/651, salonek BETA
Zaměření akce:

cílovou skupinou byli zástupci obcí a příspěvkových organizací Zlínského kraje

účast na školení byla bezplatná

Typ akce: jednodenní školení
Rozsah akce: 8 hodinová dotace
Dodavatel akce: JUDr. Michael KINCL
Kapacita akce: max. 40 osob
Obsah akce:
08:00 – 08:30 Registrace účastníků
08:30 – 11:30 I. blok školení
  • úvod do problematiky veřejné podpory a aktuální stav v aktuálně platné legislativy (základní východiska, obecná pravidla…)
  • přehled základních změn v kontextu aktuálně platné legislativy
  • hmotné právo v oblasti veřejné podpory
11:30 – 12:30 Obědová přestávka
 
12:30 – 16:00 II. blok školení
  • procesní právo v oblasti veřejné podpory
  • konzultace s účastníky školení
 
Možnosti přihlášení:
Registrace na školení byla možná nejpozději do 9. května 2014, a to prostřednictvím:
 
Loga ROP SM Logo Zlínského kraje

Stránky: 1  2  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.