Ikona portletu Archív zrealizovaných akcí

Zpět na celou stránku
« Zpět

Beseda k projektu 14|15 BAŤŮV INSTITUT přilákala řadu zájemců

Další z cyklu besed k projektu 14|15 BAŤŮV INSTITUT se uskutečnila v pondělí 8. 10. 2012 od 17 hodin v Expozici 21 ve druhé etáži budovy číslo 21 – legendárním Baťově mrakodrapu, sídle Zlínského kraje. Zúčastnilo se jí cca 70 návštěvníků, kteří do posledního místa zaplnili místa k sezení. Hlavními řečníky byli statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje – šéf řídícího výboru projektu Libor Lukáš, autor architektonického řešení expozic ve 14. budově BAŤOVA INSTITUTU Petr Všetečka, sochař Radim Hanke a ředitel Státního okresního archivu Zlín David Valůšek.

Další z cyklu besed k projektu 14|15 BAŤŮV INSTITUT se uskutečnila v pondělí 8. 10. 2012 od 17 hodin v Expozici 21 ve druhé etáži budovy číslo 21 – legendárním Baťově mrakodrapu, sídle Zlínského kraje. Zúčastnilo se jí cca 70 návštěvníků, kteří do posledního místa zaplnili místa k sezení. Hlavními řečníky byli statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje – šéf řídícího výboru projektu Libor Lukáš, autor architektonického řešení expozic ve 14. budově BAŤOVA INSTITUTU Petr Všetečka, sochař Radim Hanke a ředitel Státního okresního archivu Zlín David Valůšek.

Úvod besedy patřil nejen obecným informacím o stavu projektu, Libor Lukáš s Petrem Všetečkou předestřeli přítomným i ideová východiska, s nimiž do projektu vstupovali. Ze svých vztahů k Baťově továrnímu areálu, jeho revitalizaci, i ke Zlínu jako urbanistickému celku se vyznali jak David Valůšek, tak Radim Hanke, mimo jiné autor památníku Tomáši a Janu Baťovi stojícího naproti budovy 21. Mezi vystupujícími panovala shoda v názoru, že revitalizovat zlínský tovární areál je žádoucí a prospěšné.
Ředitel Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně Václav Míle jednoduše vysvětlil strukturu výstavního prostoru v budově 14 a nejvýznamnější přednosti stálé expozice. Ředitel Muzea jihovýchodní Moravy Antonín Sobek naproti tomu poukázal na souvztažnost jednotlivých částí expozice Princip Baťa – Dnes fantazie / zítra skutečnost. Rovněž znovu zdůraznil, že stěhování do nové budovy je přímo nezbytné, neboť v současnu obývaní prostory jsou v takřka havarijním stavu.
V průběhu příjemně ubíhajícího večera byla představena i ředitelka nové příspěvkové organizace servisního charakteru Lenka Struhárová, která vysvětlila náplň činnosti tohoto subjektu v rámci 14. a 15. budovy. Podle jejích slov jimi budou správa budov, zajištění bezchybného provozu a zastřešení marketingových aktivit všech do 14|15 BAŤOVA INSTITUTU zahrnutých institucí.
Závěr besedy patřil dotazům z publika. Již první z nich symbolicky směřoval k datu otevření komplexu. Statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš potvrdil vůli a přání všech na projektu zúčastněných otevřít 14. budovu a tedy stálé expozice muzea a galerie ještě letos.

Stránky: 1  2  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.