Ikona portletu Archív zrealizovaných akcí

« Zpět

Seminář pro představitele obcí a MAS Zlínského kraje (Zlín, Krajský úřad Zlínského kraje, 18. 1. 2013)

Název akce:

Seminář pro představitele obcí a MAS Zlínského kraje

Datum konání:

18. ledna 2013

  • začátek semináře v 9:00 hodin
  • předpokládaný konec semináře v 11:30 hodin

Místo konání:

Zlín, Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, Zlín

16. etáž, zasedací místnost Zastupitelstva Zlínského kraje

Kapacita:

max. 110 osob

Zaměření:

cílovou skupinou byli zástupci obcí a místních akčních skupin Zlínského kraje

Typ akce:

seminář

Obsah: 

viz pozvánka na seminář

09:00 - Zahájení
Ing. Ivan Mařák, náměstek hejtmana ZK pro oblast územního plánování, životního prostředí a rozvoje venkova

09:15 - Hospodaření obcí
Ing. Marie Hermanová, odbor Kancelář ředitele

09:30 - PF04-13 Podprogram pro rozvoj ekologických aktivit
RNDr. Jarmila Dupejová, Odbor životního prostředí a zemědělství

09:45 - PF08-13 Podprogram pro začínající včelaře
Ing. Zdeněk Chvátal, PhD., Odbor životního prostředí a zemědělství

10:00 - Finanční příspěvek na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje
Ing. Marcela Strakošová, Odbor životního prostředí a zemědělství

10:15 - Podpora vodohospodářské infrastruktury v obcích Zlínského kraje
Mgr. Věra Vaculíková, Odbor životního prostředí a zemědělství

10:30 - PF02-13 Podprogra, na podporu obnovy venkova
Ing. Marcela Polepilová, Odbor strategického rozvoje kraje

10:45 - Aktuální informace o MAS ve Zlínského kraji
Aleš Lahoda, předsead Krajského sdružení MAS

11:00 - Informace k ROP Střední Morava
Ing. Jana Koldová, Odbor strategického rozvoje kraje

11:15 - Diskuse

11:30 - Závěr

Možnosti přihlášení:

Z důvodu omezené kapacity bylo možné se přihlásit na seminář nejpozději do 17. 1. 2013, a to dvěma způsoby:

Tento seminář je realizován v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa", CZ.1.12/4.2.00/32.01565 spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

Loga ROP SM      Logo Zlínského kraje


Stránky: 1  2  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.