Ikona portletu Archív zrealizovaných akcí

Seminář "Strategické plánování pro zástupce obcí Zlínského kraje - 2. část" (Zlín, Interhotel Moskva, salonek č. 308, 23. 10. 2013)

 

Název akce:
Strategické plánování pro zástupce obcí Zlínského kraje - 2. část
Datum konání akce:
23. října 2013, 9:30 hodin
Místo konání akce:
Zlín, INTERHOTEL MOSKVA ZLÍN, salónek č. 308
Zaměření akce:
cílovou skupinou byli zástupci obcí Zlínského kraje a zájemci o problematiku strategického plánování v obcích a regionech
účast na semináři byla bezplatná
Typ akce:
seminář
Kapacita akce:
max. 35 osob
Strategické plánování (s ohledem na tvorbu komunitně vedených strategií místního rozvoje)
  • Specifika plánování a přístupy k tvorbě integrované strategie území (ISÚ)
  • Základní metody a metodické přístupy uplatnitelné při tvorbě analytické části ISÚ: SWOT analýza, problémová analýza, srovnávací analýzy apod.
  • Základní metody a metodické přístupy uplatnitelné při tvorbě návrhové části ISÚ: SMART kritéria, formulace vize, formulace cílů a SMART kritéria, zachycení vazeb na jiné koncepční dokumentu
  • Aktuální doporučení k dalším částem komunitně vedených strategií místního rozvoje
  • Komunikace, vyjednávání a spolupráce ve vazbě na plánování a řízení rozvoje: zejména zapojování veřejnosti a dalších aktérů a vyjednávání s nimi, možnosti spolupráce
Možnosti přihlášení:
Registrace na seminář byla možná do 21. 10. 2013 buď:
 
 
 

Loga ROP SM  Logo Zlínského kraje

Seminář byl realizován v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa", reg.č. CZ.1.12/4.2.00/32.01565 spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

Stránky: 1  2  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.