Ikona portletu Archív zrealizovaných akcí

« Zpět

Školení: "Veřejné zakázky a jejich zadávání ve vazbě na novelu zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2013" (Zlín, budova č. 21 Krajského úřadu Zlínského kraje, 29. 4. 2013)

Cílem školení bylo:

 • zajistit komplexní informovanost účastníků školení v oblasti zadávání veřejných zakázek v souladu s velkou novelou zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2012 vč. aktuálních prováděcích předpisů
 • uceleně seznámit účastníky školení se základními změnami (změny v kvalifikaci, změny v zadávací dokumentaci atd...) a s nejčastějšími chybami při zadávání veřejných zakázek
 • implementovat účastníkům školení základní metodologické a metodické pomůcky a návody k překonávání typických problémů při zadávání veřejných zakázek
 • poskytnout účastníkům školení nástroje k praktické aplikaci novely zákona o veřejných zakázkách vč. uvedení příkladů z praxe.
Název akce: Veřejné zakázky a jejich zadávání ve vazbě na novelu zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2013
Datum konání akce: 29. dubna 2013, 9:00 hodin
Místo konání akce: Zlín, budova č. 21 Krajského úřadu Zlínského kraje, zasedací místnost Zastupitelstva Zlínského kraje v 16. etáži
Zaměření: cílovou skupinou byli projektoví manažeři příspěvkových organizací Zlínského kraje 
Typ akce: jednodenní školení
Rozsah akce: hodinová dotace činí 8 hodin
Dodavatel akce:

Institut pro veřejné zakázky a PPPS (1.VZPPP s.r.o.)

Lektor: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, PhD.

Kapacita akce: max. 40 osob
Obsah akce:
 • Vymezení zadavatelů a navrhovaných změn (návrh vyhlášky o el. aukcích, el. tržiště, výhody, nevýhody)
 • Jak postupovat krok za krokem v zadávacím řízení
 • Změny ve vazbě na novelu zákona o veřejných zakázkách vč. souvisejících předpisů
 • Problematika EU – specializace na ROP NUTS II SM a další operační programy, jejich návaznost na veřejné zakázky
 • Nejčastější chyby spojené se zadáváním veřejných zakázek dle zkušeností z praxe
 • Konkrétní příklady z praxe
 • Konzultace s účastníky školení - zodpovězení otázek či konkrétních problémů účastníků školení při zadávání veřejných zakázek
Možnosti přihlášení:

Registrace byla možná do 23. 4. 2013 buď:

Loga ROP SM           Logo Zlínského kraje

Školení bylo realizováno v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zllínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa", reg.č. CZ.1.12/4.2.00/32.01565 spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.


Stránky: 1  2  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.