Ikona portletu Archív zrealizovaných akcí

« Zpět

Školení: "Veřejné zakázky a jejich zadávání ve vazbě na novelu zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2013" (Zlín, zasedací místnost 1448 v budově Krajského úřadu Zlínského kraje, 9. dubna 2013)

Název akce: Veřejné zakázky a jejich zadávání ve vazbě na novelu zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2013
Datum konání akce: 9. dubna 2013, 9:00 hodin
Místo konání akce: Zlín, budova č. 21 Krajského úřadu Zlínského kraje, zasedací místnost č. 1448
Zaměření: cílovou skupinou byli projektoví manažeři Zlínského kraje
Typ akce: jednodenní školení
Rozsah akce: hodinová dotace činí 8 hodin
Dodavatel akce:
Institut pro veřejné zakázky a PPPS (1.VZPPP s.r.o.)
Lektor: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, PhD.
Kapacita akce: max. 40 osob
Obsah akce:
  • Vymezení zadavatelů a navrhovaných změn (návrh vyhlášky o el. aukcích, el. tržiště, výhody, nevýhody)
  • Jak postupovat krok za krokem v zadávacím řízení
  • Změny ve vazbě na novelu zákona o veřejných zakázkách vč. souvisejících předpisů
  • Problematika EU – specializace na ROP NUTS II SM a další operační programy, jejich návaznost na veřejné zakázky
  • Nejčastější chyby spojené se zadáváním veřejných zakázek dle zkušeností z praxe
  • Konkrétní příklady z praxe
  • Konzultace s účastníky školení - zodpovězení otázek či konkrétních problémů účastníků školení při zadávání veřejných zakázek
Loga ROP SM Logo Zlínského kraje
Školení bylo realizováno v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zllínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa", reg.č. CZ.1.12/4.2.00/32.01565 spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

Stránky: 1  2  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.