Ikona portletu Archív zrealizovaných akcí

« Zpět

Školení " Zadávání veřejných zakázek ve vazbě na novelu zákona účinnou od 1.4.2012" (Zlín, 4. 9. 2013)

 Cílem školení bylo:

  • zajistit komplexní informovanost účastníků školení v oblasti zadávání veřejných zakázek v souladu s velkou novelou zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2012 vč. aktuálních prováděcích předpisů
  • uceleně seznámit účastníky školení se základními změnami (změny v kvalifikaci, změny v zadávací dokumentaci atd...) a s nejčastějšími chybami při zadávání veřejných zakázek 
  • implementovat účastníkům školení základní metodologické a metodické pomůcky a návody k překonávání nejčastějších problémů při zadávání veřejných zakázek
  • poskytnout účastníkům školení nástroje k praktické aplikaci novely zákona o veřejných zakázkách s důrazem na uvedení praktických příkladů a zkušeností z praxe se zohledněním řešení konkrétních problémů či dotazů z řad účastníků školení.
Název akce: Zadávání veřejných zakázek ve vazbě na novelu zákona účinnou od 1. 4. 2013
Datum konání akce: 4. září 2013, 9:00 hodin
Místo konání akce:

Zlín, Hotel Garni Zlín, velký salónek (1. patro, naproti schodiště)

Zaměření: cílovou skupinou byli zástupci obcí Zlínského kraje
Typ akce: jednodenní školení
Rozsah akce: hodinová dotace činí 8 hodin
Dodavatel akce:
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Lektor: Mgr. Tomáš Machurek
Kapacita akce: max. 40 osob
Obsah akce:

I. blok školení – teoretická část

  • rámcový úvod do problematiky veřejných zakázek ve vazbě na novelu  - druhy zadávacích řízení veřejných zakázek a jejich zadávání ve vazbě  na novelu (veřejné zakázky malého rozsahu, otevřené řízení, užší  řízení, zjednodušené podlimitní řízení, nadlimitní řízení)
  • přehled základních změn v kontextu novely zákona vč. souvisejících  předpisů
  • zadávání veřejných zakázek ve vazbě na operační programy a srovnání  pravidel jednotlivých operačních programů s postupy stanovenými  zákonem
 
II. blok školení – praktická část:
  • nejčastější chyby a problémy spojené se zadáváním veřejných zakázek dle zkušeností z praxe
  • konkrétní příklady a zkušenosti z praxe
  • konzultace s účastníky školení
Možnosti přihlášení:  Registrace na školení byla možná do 28. 8. 2013 buď:

Loga ROP SM Logo Zlínského kraje

Školení je realizováno v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa", reg.č. CZ.1.12/4.2.00/32.01565 spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

 


Stránky: 1  2  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.