Ikona portletu Projekt Technické asistence ROP - Kohezní politika 2014+

Název projektu:
Projekt Technické asistence ROP - Kohezní politika 2014+"
Program EU:

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava
(ROP NUTS II SM)

Priorita:

4 – Technická pomoc

Opatření:

4.2. – Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu

Žadatel:

Zlínský kraj (ZK)

Datum zahájení a ukončení projektu:

16. 11. 2011 – 30. 6. 2012

Doba trvání projektu:

8 měsíců

Celkový rozpočet projektu:

4 000 000,- Kč

Udržitelnost projektu:

5 let od finančního ukončení projektu

Stránky: 1  2  3  4  5  6  7  

Ikona portletu Projekt Technické asistence ROP - Kohezní politika 2014+

Projekt Technické asistence ROP - "Kohezní politika 2014+"

Dne 28. listopadu 2011 schválila Rada Zlínského kraje předložený projektový záměr a finanční rámec projektu technické asistence ROP "Kohezní politika 2014+".