Ikona portletu Projekt Technické asistence ROP - Kohezní politika 2014+

Globálním (všeobecným) cílem projektu je zvýšení absorpční kapacity regionu, příprava na zajištění úspěšného čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie a příprava Zlínského kraje na nové programovací období 2014 až 2020.

Specifické cíle projektu:

  • Zajištění odborné připravenosti předkladatelů projektů (např. formou bezplatného vzdělávání)
  • Zpracování strategických dokumentů, podpora přípravy a ověření nových finančních nástrojů, pilotní aktivity, regionální inovační systémy
  • Podpora absorpční kapacity regionu
  • Mediální podpora programu.
Stránky: 1  2  3  4  5  6  7  

Ikona portletu Projekt Technické asistence ROP - Kohezní politika 2014+

Projekt Technické asistence ROP - "Kohezní politika 2014+"

Dne 28. listopadu 2011 schválila Rada Zlínského kraje předložený projektový záměr a finanční rámec projektu technické asistence ROP "Kohezní politika 2014+".