Ikona portletu Projekt Technické asistence ROP - Kohezní politika 2014+

  • Aktivita č. 1: Pořádání kurzů, seminářů, školení, workshopy a konference
    se zaměřením na přípravu na nové programovací období, kohezní politiku, strategické plánování, PPP projekty vč. využívání nových finančních nástrojů Evropské investiční banky, např. Jessica.
  • Aktivita č. 2: Propagační a marketingové aktivity 
    ve vazbě na přípravu nového programovacího období vč. propagace projektu na webových stránkách Zlínského kraje, Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava a na stránkách projektu Absorpční kapacity, dále pak vydávání metodicko-technických materiálů, brožur.
  • Aktivita č. 3: Aktivity koncepčního charakteru
    zaměřené na podporu pilotních akcí, řešení urbánní problematiky a přípravu kohezní politiky pro období 2014+
 
Na koordinaci jednotlivých aktivit projektu se bude podílet Řídící a koordinační pracovní skupina, která bude složena ze zástupců Zlínského kraje (vedoucí odboru strategického rozvoje kraje), Olomouckého kraje (vedoucí odboru strategického kraje) a Úřadu regionální rady (ředitel úřadu). Tato pracovní skupina bude rozhodovat o zásadních otázkách týkajících se financování projektu a realizace aktivit především koncepčního charakteru.
 
Stránky: 1  2  3  4  5  6  7  

Ikona portletu Projekt Technické asistence ROP - Kohezní politika 2014+

Projekt Technické asistence ROP - "Kohezní politika 2014+"

Dne 28. listopadu 2011 schválila Rada Zlínského kraje předložený projektový záměr a finanční rámec projektu technické asistence ROP "Kohezní politika 2014+".