Ikona portletu Projekt Technické asistence ROP - Kohezní politika 2014+

  • Potenciální příjemci
  • Budoucí zpracovatelé projektů
  • Veřejná správa a samospráva
  • Široká veřejnost
  • Podnikatelský sektor – ve vazbě k pilotním akcím
  • Akademický sektor – ve vazbě k pilotním akcím
Stránky: 1  2  3  4  5  6  7  

Ikona portletu Projekt Technické asistence ROP - Kohezní politika 2014+

Projekt Technické asistence ROP - "Kohezní politika 2014+"

Dne 28. listopadu 2011 schválila Rada Zlínského kraje předložený projektový záměr a finanční rámec projektu technické asistence ROP "Kohezní politika 2014+".