Ikona portletu Projekt Technické asistence ROP - Kohezní politika 2014+

"Projekt Technické aistence ROP - Kohezní politika 2014+" je financovaný s podporou Evropské unie ze Strukturálních fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. 
 
Zdroj financování

Částka vč. DPH

%

Dotace z EU

3 000 000,- Kč

75%

Zdroje partnerů

0,- Kč

0%

Vlastní zdroje žadatele

1 000 000,- Kč

25%

Celkový rozpočet projektu

4 000 000,- Kč

100%

 
Stránky: 1  2  3  4  5  6  7  

Ikona portletu Projekt Technické asistence ROP - Kohezní politika 2014+

Projekt Technické asistence ROP - "Kohezní politika 2014+"

Dne 28. listopadu 2011 schválila Rada Zlínského kraje předložený projektový záměr a finanční rámec projektu technické asistence ROP "Kohezní politika 2014+".