Ikona portletu Projekt Technické asistence ROP - Kohezní politika 2014+

Plánované výstupy projektu:
  • Počet vypracovaných analýz a studií, strategických dokumentů – 2 ks
  • Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí – 4 ks
 
Plánované výsledky projektu:
  • Počet účastníků školení, seminářů – 80 osob
  • Realizovaná spolupráce se sdělovacími prostředky a komunikace s veřejností – 5 ks
Stránky: 1  2  3  4  5  6  7  

Ikona portletu Projekt Technické asistence ROP - Kohezní politika 2014+

Projekt Technické asistence ROP - "Kohezní politika 2014+"

Dne 28. listopadu 2011 schválila Rada Zlínského kraje předložený projektový záměr a finanční rámec projektu technické asistence ROP "Kohezní politika 2014+".