Ikona portletu Agregátor obsahu

Zpět na celou stránku
« Zpět

Cíle projektu, aktivity, cílové skupiny, zdroje financování, indikátory projektu

Název projektu: Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa"
Operační program: Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava (ROP NUTS II SM)
Prioritní osa: 4 Technická pomoc
Oblast podpory: 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu
Název výzvy: Výzva č. 32/2012 - 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu
(platná od 9. 5. 2012 do 11. 6. 2012)
Žadatel: Zlínský kraj (ZK)
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 7. 2012 - 31. 7. 2015
Doba trvání projektu: 37 měsíců
Celkové způsobilé výdaje projektu: 20 500 000 Kč
Udržitelnost projektu: 5 let od finančního ukončení projektu
 

Loga ROP SM                               Logo Zlínského kraje


Stránky: 1  2  3  4  5  6  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.