Ikona portletu Publikační aktivity projektu

Tyto aktivity jsou realizovány průběžně po celou dobu realizace projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2015 - IV. etapa".

Jedná se o aktivity spojené s vydáváním brožur a publikací ve vztahu k prioritám programů rozvoje krajů, ke strategickým dokumentům, metodicko-technických materiálů, studijních textů ke zrealizovaným aktivitám projektu, brožur, případových studií pro veřejný sektor ve vazbě na projekty realizované v rámci ROP SM v programovém období 2007 - 2013 s vyhodnocením přínosů a dopadů zrealizovaných projektů pro rozvoj regionu.

 

 

Loga ROP SM     Logo Zlínského kraje