Ikona portletu Servisní pracovníci

Jednou z klíčových součástí projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. etapa" bylo zřízení pozice „servisních (terénních) pracovníků", kteří působí v regionu od prvního srpna 2008. Jejich funkcí je zajišťování informační, konzultační a metodické pomoci obcím nad 500 obyvatel při přípravě a především následné realizaci projektů předkládaných v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

 
Servisní pracovníci pomáhají obcím při přípravě projektu a konzultaci projektových záměrů, při kompletaci povinných příloh projektu a následně pak při celé realizaci projektu. Pomáhají s administrací projektu, psaní monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, při zpracování veřejných zakázek v rámci projektu, poskytují informace týkající se čerpání rozpočtu, sledování způsobilých výdajů projektu, naplňování monitorovacích indikátorů, výsledků a výstupů projektu, harmonogram atd. V neposlední řadě po ukončení realizace projektu se společně s příjemcem dotace podílejí na vykazování udržitelnosti projektu.
 
 
Činnost servisních pracovníků pokračovala i v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa" a bude následně pokračovat i v navazujícím projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa"
  • v rámci druhé etapy projektu byla činnost servisních pracovníků zaměřena na konzultace a poradenství v návaznosti na aktuálně vyhlášené výzvy především v oblastech podpory 2.2.9, 2.2.10 a 2.4.
  • v rámci třetí etapy projektu bude činnost servisních pracovníků  směřována k potenciálním žadatelům v rámci ROP NUTS II SM vč. pomoci s vykazováním udržitelnosti již zrealizovaných projektů a také se zaměřením na projektový management strategicky významných projektů Zlínského kraje v podoblastech podpory 2.2.6 a 2.2.10 ROP NUTS II SM.

Prioritní osa / Oblast podpory

Podoblast podpory

 2 INTEGROVANÝ ROZVOJ A OBNOVA REGIONU

2.2 Rozvoj měst

2.2.1 Fyzická revitalizace území
2.2.2. Infrastruktura pro rozvoj měst
2.2.9 Integrované projekty ve městech nad 5 tis.obyvatel
2.2.10 Integrované projekty rozvoje zón

2.3 Rozvoj venkova

2.3.1 Fyzická revitalizace území
2.3.2 Sociální infrastruktura

2.4 Podpora podnikání 

 -

3 CESTOVNÍ RUCH

3.2 Veřejná infrastruktura a  služby 

 -
 
 
 

Starostky a starostové obcí Zlínského kraje, kteří mají zájem využít nabízené spolupráce, mohou kontaktovat pracovníky Odboru strategického rozvoje kraje:
 Ing. Jana Barabášová,
 
konzultační a poradenská podpora obcím

 

Ikona portletu Agregátor obsahu

Výzva č. 29/2012 2.2.9 Integrovaný plán ve městech nad 5 000 obyvatel v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava

Dne 9. ledna 2012 vyhlásil Úřad regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Výzvu č. 29 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava k předkládání Konceptů v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblast podpory 2.2.9 Integrovaný plán pro města nad 5 000 obyvatel.

Konzultační den k ROP 2.4 Podpora podnikání - rady a tipy pro váš Koncept (Přerov - Hotel JANA, 20. 10. 2010)

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava připravil pro žadatele a všechny zájemce konzultační den pro připravované Koncepty v rámci vyhlášené podoblasti podpory 2.4 Podpora podnikání. Konzultační den se konal dne 20. října 2010 v hotelu Jana v Přerově.

Prezentace ze semináře k podoblasti podpory 2.4 Podpora podnikání

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava připravil pro zájemce o dotaci z podoblasti podpory 2.4 Podpora podnikání v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava tři semináře: 1. září 2010 ve Zlíně, 2. září 2010 v Olomouci a 3. září 2010 v Jeseníku.

Výzva č. 21/2010 2.4 Podpora podnikání v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, dokumentace k výzvě

Podnikatelé z Olomouckého a Zlínského kraje mají nyní novou příležitost za evropské peníze efektivně využít a přeměnit stávající nevyužívané a chátrající plochy, tzv. "brownfields", a realizovat zde svůj podnikatelský záměr. Umožňuje to Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlášená výzva k předkládání Konceptů v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.4 Podpora podnikání.