Ikona portletu Slovník pojmů a zkratek

 Přehled základních pojmů a zkratek, se kterými se můžete setkat při realizaci projektu z Regionálního operačního programu Střední Morava a usnadní Vám tak orientaci nejen na portálu projektu Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje, ale i při studiu dokumentů vztahujících se k ROP NUTS II SM.

Ikona portletu Slovník pojmů a zkratek v abecedním seřazení

A - F

Výklad pojmů A až F

G - L

Výklad pojmů G až L

M - S

Výklad pojmů M až S

T - Z

Výklad pojmů T až Z