Ikona portletu Slovník pojmů a zkratek

 Přehled základních pojmů a zkratek, se kterými se můžete setkat při realizaci projektu z Regionálního operačního programu Střední Morava a usnadní Vám tak orientaci nejen na portálu projektu Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje, ale i při studiu dokumentů vztahujících se k ROP NUTS II SM.

Ikona portletu Slovník pojmů a zkratek v abecedním seřazení