Ikona portletu Vzdělávací aktivity projektu

Vzdělávací aktivity jsou realizovány průběžně po celou dobu realizace projektu a vedou ke zvýšení informovanosti potenciálních žadatelů a příjemců finančních prostředků z ROP SM, a tudíž i ke zvýšení absorpční kapacity regionu.

Jedná se o pořádání školení na témata veřejné zakázky, veřejná podpora, strategické plánování a pořádání workshopů ve vazbě na zhodnocení čerpání ROP SM v programovém období 2007 – 2013 a ve vazbě na zpracování evaluačních aktivit a analýz dopadů projektů realizovaných z ROP SM v programovém období 2007 – 2013 na rozvoj regionu.

Bližší informace o právě probíhajících, proběhlých či již uskutečněných kurzech, seminářích, školeních a workshopech naleznete v sekci "Kalendář akcí".

 

Loga ROP SM     Logo Zlínského kraje